Download

Mẫu dự toán lập theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, đơn giá Lâm đồng (2010)
Đơn giá Lâm đồng (2010) có chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí máy thi công đều bằng 0. Mẫu dự toán sau đây sử dụng phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình để xác định dự toán chi phí xây dựng.
Đang cập nhật   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9075742 | Online: 65