Download

41. Giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An
Tập hợp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?


Cập nhật đến ngày 10/12/2014
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2014
Quý I Liên sở Xây dựng - Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng Quý I/2014 525/LS-XD-TC 01/04/2014
Quý II Liên sở Xây dựng - Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng Quý II/2014 1240/LS-XD-TC 01/07/2014
Quý III Liên sở Xây dựng - Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng Quý III/2014 1927/LS-XD-TC 01/10/2014

    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9510982 | Online: 209