Download

Download

Giá vật liệu liên Sở Tài chính - Xây dựng của 63 tỉnh/thành phố

Tổng hợp địa chỉ website cung cấp giá vật liệu liên Sở Tài chính - Xây dựng của 63 tỉnh/thành phố

15/09/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/06/2017 của Bộ Xây dựng: công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016

Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/06/2017 của Bộ Xây dựng công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/06/2017.

05/08/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/05/2017 của Bộ Xây dựng: Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/05/2017 của Bộ Xây dựng công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/06/2017 và thay thế cho Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/08/2010.

06/06/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tổng hợp định mức dự toán xây dựng công trình và chuyên ngành

Tổng hợp định mức dự toán xây dựng công trình, định mức chuyên ngành

01/05/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

17/04/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

14/04/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Phần mềm hỗ trợ truy cập từ xa Ultraviewer

Cài đặt phần mềm Ultraviewer trên máy của khách hàng, khi cần hỗ trợ chỉ cần khởi động phần mềm Ultraviewer, cung cấp ID và Password nhân viên kỹ thuật của công ty Quyết Toàn sẽ ngồi tại công ty để hỗ trợ Quý khách mà không cần di chuyển đến trước màn hình máy tính của Quý khách.

03/04/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

04/03/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 26/12/2016 Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 329/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

01/03/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 5624979 | Online: 2255