Giới thiệu

Mở khóa ADTPro

 Hướng dẫn mở khóa ADTPro:

Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn chi tiết sau đây:  

Bước 1: download tập tin UpgradeADTPro, giải nén vào thư mục bất kỳ trên máy tính.
 
Bước 2: chạy tập tin UpgradeADTPro.exe (nếu sử dụng Windows 7/8/10, nhấn chuột phải lên tập tin UpgradeADTPro.exe, chọn Run as Administrator).

Bước 3: gọi chức năng Mở khóa ADTPro, khai báo Số khóa cứng Rockeythư mục cài đặt ADTPro, nhấn Thực hiện để cập nhật phiên bản mới.
 

Hình: Công cụ mở khóa phần mềm Dự toán - Dự thầu ADTPro 8.0


Hình: Nhập số khóa cứng, thư mục cài đặt phần mềm ADTPro

Chức năng này chỉ dành cho khóa cứng còn thời gian bảo hành/bảo trì.

Download tập tin đính kèm:
UpgradeADTPro.rar
 
 
Visited: 8724686 | Online: 2502