Download

Nghị định, Thông tư, Quyết định

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/10/2019 và thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

15/08/2019

1 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2018 và thay thế Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 03 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

11/01/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tổng hợp văn bản pháp luật về Xây dựng (sắp xếp theo thời gian ban hành)

Luật xây dựng 50/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;
Luật số 03/2016/QH14 bãi bỏ Điều 151 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

01/01/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng;...

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

27/12/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017: Quy định về giá bán điện

Giá bán điện bình quân là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
Thời gian áp dụng: từ ngày 01/12/2017.

01/12/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ Xây dựng: Công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ngày 10/10/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-BXD về việc công bố cập nhật, điều chỉnh và bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng.

12/10/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/06/2017 của Bộ Xây dựng: công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016

Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/06/2017 của Bộ Xây dựng công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/06/2017.

05/08/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/05/2017 của Bộ Xây dựng: Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/05/2017 của Bộ Xây dựng công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/06/2017 và thay thế cho Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/08/2010.

06/06/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 8314506 | Online: 545