Thông báo chuẩn bị phát hành phần mềm dự toán thế hệ mới

11/09/2019

Sau một thời gian nghiên cứu, lập trình xây dựng phần mềm dự toán thế hệ mới - chạy trên nền tảng tương tự phần mềm của Microsoft Excel.
Hiện tại, sản phẩm đã xong giai đoạn kiểm tra lỗi và chuẩn bị phát hành phiên bản Beta để khách hàng trải nghiệm.

Công ty chúng tôi sẽ hoàn thiện phần mềm và phát hành phiên bản thương mại trong thời gian sớm nhất.
Xem chi tiết

Visited: 8314625 | Online: 664