Tin tức & sự kiện

Tin tức - sự kiện

Thông báo chuẩn bị phát hành phần mềm dự toán thế hệ mới

Sau một thời gian nghiên cứu, lập trình xây dựng phần mềm dự toán thế hệ mới - chạy trên nền tảng tương tự phần mềm của Microsoft Excel.
Hiện tại, sản phẩm đã xong giai đoạn kiểm tra lỗi và chuẩn bị phát hành phiên bản Beta để khách hàng trải nghiệm.

Công ty chúng tôi sẽ hoàn thiện phần mềm và phát hành phiên bản thương mại trong thời gian sớm nhất.

11/09/2019

3 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2018

Ngày 12/10/2017, UBND tỉnh Bình Dương đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 2787/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 2786/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 2784/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 2783/QĐ-UBND). 5. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương (sửa đổi, bổ sung) (QĐ số 541/QĐ-UBND).

12/04/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018, áp dụng từ ngày 01/04/2018 gồm 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 373/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 374/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 376/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 375/QĐ-UBND).

07/04/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh năm 2018

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh được tính toán mức lương nhân công theo 6 mức lương vùng khác nhau (vùng I, II, III, IV, V và VI). Phần mềm dự toán ADTPro đã cập nhật và kiểm tra 6 bộ đơn giá Quảng Ninh năm 2018, tương ứng với 6 khu vực: Quảng Ninh (2018 - KV1), Quảng Ninh (2018 - KV2), Quảng Ninh (2018 - KV3), Quảng Ninh (2018 - KV4), Quảng Ninh (2018 - KV5) và Quảng Ninh (2018 - KV6).

08/03/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau năm 2017

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau được tính toán mức lương nhân công theo 3 mức lương vùng khác nhau (vùng II, III và IV). Phần mềm dự toán ADTPro đã cập nhật và kiểm tra với độ chính xác 100% cho 3 bộ đơn giá Cà Mau năm 2017: Cà Mau (2017 - V.II), Cà Mau (2017 - V.III) và Cà Mau (2017 - V.IV).

08/05/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật định mức xây dựng (235/QĐ-BXD) và định mức lắp đặt (236/QĐ-BXD)

Cập nhật định mức phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố theo quyết định số 235/QĐ-BXD và định mức xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (bổ sung) công bố theo quyết định số 236/QĐ-BXD.

05/05/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 9.6.52 - Tính định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo QĐ số 79/QĐ-BXD

- 10/06/2017: Khắc phục lỗi chênh lệch tính toán ADTPro và kết xuất Excel khi lập dự toán tính giá ca máy theo TT số 06/2016/TT-BXD trên file dữ liệu cũ.
- 05/05/2017: Đã phát hành dữ liệu bổ sung định mức công bố theo QĐ số 235/QĐ-BXD và QĐ số 236/QĐ-BXD.
- Tính chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định số 79/QĐ-BXD, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2017.
- Và nhiều Thông tư có hiệu lực từ tháng 3/2017.

06/03/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật định mức DZ, TBA (4970/QĐ-BCT) và định mức khảo sát (1354/QĐ-BXD)

Cập nhật định mức ĐZ và TBA công bố theo quyết định số 4970/QĐ-BCT và định mức xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 1354/QĐ-BXD).

07/02/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 9.6.50 - Tính chi phí thẩm định theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC, 210/TT/2016/TT-BTC

Tính chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thẩm định Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật theo hướng dẫn Thông tư số 209/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Tính chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng theo hướng dẫn Thông tư số 210/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

06/01/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 8314497 | Online: 536