Tin tức & sự kiện

Tin tức - sự kiện

Ninh Thuận: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình phần Sửa chữa năm 2014

Cập nhật đơn giá xây dựng công trình phần Sửa chữa, Xây dựng, Lắp đặt mới ban hành năm 2013, 2014.
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (công bố theo QĐ số 63/2013/QĐ-UBND ngày 19/09/2013);
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (công bố theo QĐ số 12/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014);
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (công bố theo QĐ số 11/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014);
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa (công bố theo QĐ số 55/2014/QĐ-UBND ngày 05/08/2014);

09/11/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Thu thập mẫu dữ liệu phục vụ kiểm thử (Test) chức năng Thẩm tra dự toán

Thu thập dữ liệu lập dự toán phục vụ kiểm thử (Test) chức năng Thẩm tra dự toán của phần mềm ADTPro.

10/10/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật định mức dự toán xây dựng công trình phần Xây dựng và Lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo QĐ số 588/QĐ-BXD, 587/QĐ-BXD

Nhằm giúp các đơn vị tư vấn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình phần Xây dựng và Lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo QĐ số 588/QĐ-BXD, 587/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014 Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong công tác lập dự toán công trình, công ty chúng tôi đã bổ sung dữ liệu định mức 588/QĐ-BXD, 587/QĐ-BXD cho các tỉnh lựa chọn lập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình

03/09/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo sự cố email @quyettoan.vn

Sự cố liên quan đến hệ thống email @quyettoan.vn

30/07/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Phát hành phần mềm lập dự toán - dự thầu ADTPro phiên bản 8.5.89

- Hỗ trợ công thức tính % khi nhập khối lượng diễn giải.
- Khắc phục một số lỗi liên quan đến màn hình nhập khối lượng theo kiểu Excel.
- Chỉnh sửa chức năng kết xuất Excel đơn giá tổng hợp (ĐGTH) lựa chọn kiểu phân tích ngang.
- Bổ sung dữ liệu đơn giá một số tỉnh đã công bố năm 2014.

21/07/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận năm 2013, 2014

Cập nhật Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (công bố theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 19/09/2013); Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (công bố theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014); Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (công bố theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014).

15/07/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội năm 2012, 2014

Cập nhật Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (công bố theo QĐ số 6168/QĐ-UBND ngày 28/12/2012); Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (công bố theo QĐ số 462/QĐ-UBND ngày 21/01/2014).

14/07/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An năm 2014

Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (công bố theo Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/05/2014); Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (công bố theo Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/05/2014);

11/07/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Khánh Hòa: Thông báo phát hành bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2014

Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 667/QĐ-UBND); Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 668/QĐ-UBND); Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát (QĐ số 669/QĐ-UBND); Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa (QĐ số 670/QĐ-UBND).

08/07/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 9076238 | Online: 6