Tin tức & sự kiện

Tin tức - sự kiện

Thông báo: Phát hành phần mềm lập dự toán - dự thầu ADTPro phiên bản 8.5.89

- Hỗ trợ công thức tính % khi nhập khối lượng diễn giải.
- Khắc phục một số lỗi liên quan đến màn hình nhập khối lượng theo kiểu Excel.
- Chỉnh sửa chức năng kết xuất Excel đơn giá tổng hợp (ĐGTH) lựa chọn kiểu phân tích ngang.
- Bổ sung dữ liệu đơn giá một số tỉnh đã công bố năm 2014.

21/07/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận năm 2013, 2014

Cập nhật Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (công bố theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 19/09/2013); Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (công bố theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014); Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (công bố theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014).

15/07/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội năm 2012, 2014

Cập nhật Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (công bố theo QĐ số 6168/QĐ-UBND ngày 28/12/2012); Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (công bố theo QĐ số 462/QĐ-UBND ngày 21/01/2014).

14/07/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An năm 2014

Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (công bố theo Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/05/2014); Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (công bố theo Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 13/05/2014);

11/07/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Khánh Hòa: Thông báo phát hành bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2014

Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 667/QĐ-UBND); Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 668/QĐ-UBND); Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát (QĐ số 669/QĐ-UBND); Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa (QĐ số 670/QĐ-UBND).

08/07/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Phát hành phần mềm lập dự toán - dự thầu ADTPro phiên bản 8.5.85

- Chỉnh sửa màn hình nhập khối lượng theo kiểu Excel, khắc phục lỗi và bổ sung tiện ích mới.
- Khắc phục một số lỗi liên quan đến THVT, tính cước vận chuyển, tính chênh lệch nhiên liệu.
- Cập nhật giá xăng dầu theo thông cáo báo chí đến ngày 12/06/2014.

18/06/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cung cấp gói bảo trì phần mềm dự toán ADTPro 8.0

Quý khách hàng đang sở hữu khóa cứng sử dụng với phần mềm dự toán - dự thầu ADTPro đã hết hạn bảo hành phần mềm trong thời gian dài có thể sử dụng gói bảo trì để kích hoạt phiên bản mới nhất 8.5.72 phát hành ngày 05/05/2014.

Thời gian áp dụng từ ngày 12/05/2014 đến hết ngày 30/06/2014.

12/05/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Phát hành phần mềm lập dự toán - dự thầu ADTPro phiên bản 8.5.72

- Khắc phục lỗi liên quan đến kết xuất excel theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình (ĐGTH).

- Cập nhật lại đơn giá điện công nghiệp theo các quyết định số 7606/BCT-TCNL, 8001/BCT-TCNL, 4167/BCT-TCNL.

05/05/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo về sự cố kỹ thuật phát hành ADTPro phiên bản mới 8.5.60

Về sự cố kỹ thuật thông báo tình trạng nhầm tình trạng bảo hành phần mềm ADTPro.

11/03/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 10626872 | Online: 369