Tin tức & sự kiện

Tin tức - sự kiện

Vũng Tàu: Đơn giá xây dựng công trình huyện Côn Đảo năm 2011

- Đơn giá xây dựng công trình - phần Xây dựng huyện Côn đảo (QĐ số 30/2011/QĐ-UBND ngày 22/07/2011).
- Đơn giá xây dựng công trình - phần Lắp đặt huyện Côn đảo (QĐ số 31/2011/QĐ-UBND ngày 22/07/2011).

17/11/2011

0 phản hồi

Xem chi tiết
Vũng Tàu: Đơn giá xây dựng công trình huyện Côn Đảo (năm 2006)

- Đơn giá xây dựng công trình - phần Xây dựng (QĐ số 4596/2006/QĐ-UBND ngày 15/12/2006).
- Đơn giá xây dựng công trình - phần Lắp đặt (QĐ số 4597/2006/QĐ-UBND ngày 15/12/2006).

14/11/2011

0 phản hồi

Xem chi tiết
Khánh Hòa: Đơn giá xây dựng công trình trên quần đảo Trường Sa

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên quần đảo Trường Sa được ban hành theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa

18/10/2011

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành bộ đơn giá xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp (ĐG theo CV số 7606/BCT-NL)

Đơn giá xây lắp ĐZ (7606/BCT-NL)
Đơn giá lắp đặt TBA (7606/BCT-NL)

03/12/2009

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 9076263 | Online: 31