Tin tức & sự kiện

Tin tức - sự kiện

Thông báo: Không hỗ trợ chức năng Xuất hạng mục công trình (export) và Nạp hạng mục công trình (Import)

ADTPro phiên bản 8.0 đã tổ chức năng lại tập tin lưu trữ dữ liệu công trình. Các chức năng Save as (Hạng mục), Save as (Công trình) đã cho phép khách hàng chủ động sao lưu hạng mục công trình và quản lý các tập tin công trình. Chức năng xuất hạng mục công trình (export), nạp hạng mục công trình (Import) đã hoàn thành sứ mệnh và không còn cần thiết để duy trì và nâng cấp chức năng.

20/07/2012

1 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phần mềm dự toán - dự thầu ADTPro 8.2.05

Ngày 20/03/2012, công ty chúng tôi phát hành ADTPro phiên bản 8.2.05, bổ sung mới và chỉnh sửa một số chức năng...

20/03/2012

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phần mềm dự toán - dự thầu ADTPro 8.0

Sau một thời gian nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm, hôm nay ngày 8/2/2012, công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo phát hành phần mềm dự toán ADTPro phiên bản 8.0. Đây là phiên bản được phát triển dựa trên sự kế thừa toàn bộ tính năng của phần mềm dự toán - dự thầu ADTPro 6.0

08/02/2012

0 phản hồi

Xem chi tiết
Vũng Tàu: Đơn giá xây dựng công trình huyện Côn Đảo năm 2011

- Đơn giá xây dựng công trình - phần Xây dựng huyện Côn đảo (QĐ số 30/2011/QĐ-UBND ngày 22/07/2011).
- Đơn giá xây dựng công trình - phần Lắp đặt huyện Côn đảo (QĐ số 31/2011/QĐ-UBND ngày 22/07/2011).

17/11/2011

0 phản hồi

Xem chi tiết
Vũng Tàu: Đơn giá xây dựng công trình huyện Côn Đảo (năm 2006)

- Đơn giá xây dựng công trình - phần Xây dựng (QĐ số 4596/2006/QĐ-UBND ngày 15/12/2006).
- Đơn giá xây dựng công trình - phần Lắp đặt (QĐ số 4597/2006/QĐ-UBND ngày 15/12/2006).

14/11/2011

0 phản hồi

Xem chi tiết
Khánh Hòa: Đơn giá xây dựng công trình trên quần đảo Trường Sa

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên quần đảo Trường Sa được ban hành theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa

18/10/2011

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành bộ đơn giá xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp (ĐG theo CV số 7606/BCT-NL)

Đơn giá xây lắp ĐZ (7606/BCT-NL)
Đơn giá lắp đặt TBA (7606/BCT-NL)

03/12/2009

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 9703220 | Online: 80