Tin tức & sự kiện

Tin tức - sự kiện

Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh năm 2018

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh được tính toán mức lương nhân công theo 6 mức lương vùng khác nhau (vùng I, II, III, IV, V và VI). Phần mềm dự toán ADTPro đã cập nhật và kiểm tra 6 bộ đơn giá Quảng Ninh năm 2018, tương ứng với 6 khu vực: Quảng Ninh (2018 - KV1), Quảng Ninh (2018 - KV2), Quảng Ninh (2018 - KV3), Quảng Ninh (2018 - KV4), Quảng Ninh (2018 - KV5) và Quảng Ninh (2018 - KV6).

08/03/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau năm 2017

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau được tính toán mức lương nhân công theo 3 mức lương vùng khác nhau (vùng II, III và IV). Phần mềm dự toán ADTPro đã cập nhật và kiểm tra với độ chính xác 100% cho 3 bộ đơn giá Cà Mau năm 2017: Cà Mau (2017 - V.II), Cà Mau (2017 - V.III) và Cà Mau (2017 - V.IV).

08/05/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật định mức xây dựng (235/QĐ-BXD) và định mức lắp đặt (236/QĐ-BXD)

Cập nhật định mức phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố theo quyết định số 235/QĐ-BXD và định mức xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (bổ sung) công bố theo quyết định số 236/QĐ-BXD.

05/05/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 9.6.52 - Tính định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo QĐ số 79/QĐ-BXD

- 10/06/2017: Khắc phục lỗi chênh lệch tính toán ADTPro và kết xuất Excel khi lập dự toán tính giá ca máy theo TT số 06/2016/TT-BXD trên file dữ liệu cũ.
- 05/05/2017: Đã phát hành dữ liệu bổ sung định mức công bố theo QĐ số 235/QĐ-BXD và QĐ số 236/QĐ-BXD.
- Tính chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định số 79/QĐ-BXD, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2017.
- Và nhiều Thông tư có hiệu lực từ tháng 3/2017.

06/03/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật định mức DZ, TBA (4970/QĐ-BCT) và định mức khảo sát (1354/QĐ-BXD)

Cập nhật định mức ĐZ và TBA công bố theo quyết định số 4970/QĐ-BCT và định mức xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 1354/QĐ-BXD).

07/02/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 9.6.50 - Tính chi phí thẩm định theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC, 210/TT/2016/TT-BTC

Tính chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thẩm định Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật theo hướng dẫn Thông tư số 209/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Tính chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng theo hướng dẫn Thông tư số 210/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

06/01/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 9.6.27 - Tính bảng giá ca máy theo TT số 06/2016/TT-BXD

Bổ sung chức năng tính giá ca máy theo hướng dẫn tại thông tư số 06/2016/TT-BXD; nguyên giá theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD; các định mức khấu hao, hao phí theo QĐ số 1134/QĐ-BXD.
Ngày 18/10/2016 phát hành bổ sung phiên bản 9.6.35.
Ngày 23/11/2016 phát hành bổ sung phiên bản 9.6.42.
Ngày 05/12/2016 phát hành bổ sung phiên bản 9.6.43.

18/09/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An năm 2016

Cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 27/07/2016 của UBND tỉnh Long An.

09/08/2016

2 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2016

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai được tính toán mức lương nhân công theo 3 mức lương vùng khác nhau (vùng I, II và III). Phần mềm dự toán ADTPro đã cập nhật và kiểm tra với độ chính xác 100% cho 3 bộ đơn giá Đồng Nai năm 2016: Đồng Nai (2016 - V.I), Đồng Nai (2016 - V.II) và Đồng Nai (2016 - V.III).

07/08/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

Cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016.

Công văn số 11513/HD-SXD-KTXD ngày 21/07/2016 v/v hướng dẫn thực hiện bộ đơn giá khu vực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo QĐ số 3384/QĐ-UBND.

16/07/2016

3 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 9703203 | Online: 63