Tin tức & sự kiện

Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau năm 2017
Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau được tính toán mức lương nhân công theo 3 mức lương vùng khác nhau (vùng II, III và IV). Phần mềm dự toán ADTPro đã cập nhật và kiểm tra với độ chính xác 100% cho 3 bộ đơn giá Cà Mau năm 2017: Cà Mau (2017 - V.II), Cà Mau (2017 - V.III) và Cà Mau (2017 - V.IV).
Ngày 31/03/2017, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau, sau đây gọi tắt là bộ đơn giá Cà Mau (2017) để phân biệt với bộ đơn giá Cà Mau ban hành vào năm 2006, 2011 và 2016.
 
Công ty chúng tôi đã tiến hành cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau năm 2017, cụ thể như sau:
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 161/QĐ-SXD).
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 161/QĐ-SXD).
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa (QĐ số 161/QĐ-SXD). 
4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát (QĐ số 161QĐ-SXD).

Bộ đơn giá Cà Mau (2017) công bố đơn giá nhân công và máy thi công theo 3 vùng lương khác nhau (lương vùng II, vùng III và vùng IV). Để thuận lợi cho việc lập dự toán, thẩm tra dự toán theo từng vùng được thuận lợi, ADTPro đã tổ chức dữ liệu đơn giá Cà Mau (2017) theo vùng lương, cụ thể như sau:
1. Cà Mau (2017 - ĐG V.II): Thành phố Cà Mau; 
2. Cà Mau (2017 - ĐG V.III): Huyện Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời;
3. Cà Mau (2017 - ĐG V.IV): Huyện Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Phú Tân Thới Bình;
Lập dự toán công trình tại tỉnh Cà Mau, người lập dự toán cần xác định công trình, dự án được xây dựng trên thuộc địa phương nào (vùng lương nào) để lựa chọn bộ đơn giá Cà Mau (2017) phù hợp.
 
Hướng dẫn cập nhật đơn giá mới:
- Cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất 9.6.63.
- Vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố, tìm kiếm đơn giá "Cà Mau" lựa chọn đơn giá Cà Mau (2017 - ĐG V.II, 2017 - ĐG V.III, 2017 - ĐG V.IV) để tải về.

Công ty chúng tôi không thu thêm bất kỳ chi phí nào khi tiến hành cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình mới do các tỉnh ban hành.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9066604 | Online: 606