Tin tức - sự kiện

Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2018

Ngày 12/10/2017, UBND tỉnh Bình Dương đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 2787/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 2786/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 2784/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 2783/QĐ-UBND). 5. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương (sửa đổi, bổ sung) (QĐ số 541/QĐ-UBND).

12/04/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018, áp dụng từ ngày 01/04/2018 gồm 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 373/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 374/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 376/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 375/QĐ-UBND).

07/04/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh năm 2018

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh được tính toán mức lương nhân công theo 6 mức lương vùng khác nhau (vùng I, II, III, IV, V và VI). Phần mềm dự toán ADTPro đã cập nhật và kiểm tra 6 bộ đơn giá Quảng Ninh năm 2018, tương ứng với 6 khu vực: Quảng Ninh (2018 - KV1), Quảng Ninh (2018 - KV2), Quảng Ninh (2018 - KV3), Quảng Ninh (2018 - KV4), Quảng Ninh (2018 - KV5) và Quảng Ninh (2018 - KV6).

08/03/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau năm 2017

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau được tính toán mức lương nhân công theo 3 mức lương vùng khác nhau (vùng II, III và IV). Phần mềm dự toán ADTPro đã cập nhật và kiểm tra với độ chính xác 100% cho 3 bộ đơn giá Cà Mau năm 2017: Cà Mau (2017 - V.II), Cà Mau (2017 - V.III) và Cà Mau (2017 - V.IV).

08/05/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật định mức xây dựng (235/QĐ-BXD) và định mức lắp đặt (236/QĐ-BXD)

Cập nhật định mức phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố theo quyết định số 235/QĐ-BXD và định mức xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (bổ sung) công bố theo quyết định số 236/QĐ-BXD.

05/05/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 9.6.52 - Tính định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo QĐ số 79/QĐ-BXD

- 10/06/2017: Khắc phục lỗi chênh lệch tính toán ADTPro và kết xuất Excel khi lập dự toán tính giá ca máy theo TT số 06/2016/TT-BXD trên file dữ liệu cũ.
- 05/05/2017: Đã phát hành dữ liệu bổ sung định mức công bố theo QĐ số 235/QĐ-BXD và QĐ số 236/QĐ-BXD.
- Tính chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định số 79/QĐ-BXD, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2017.
- Và nhiều Thông tư có hiệu lực từ tháng 3/2017.

06/03/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật định mức DZ, TBA (4970/QĐ-BCT) và định mức khảo sát (1354/QĐ-BXD)

Cập nhật định mức ĐZ và TBA công bố theo quyết định số 4970/QĐ-BCT và định mức xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 1354/QĐ-BXD).

07/02/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 9.6.50 - Tính chi phí thẩm định theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC, 210/TT/2016/TT-BTC

Tính chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thẩm định Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật theo hướng dẫn Thông tư số 209/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Tính chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng theo hướng dẫn Thông tư số 210/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

06/01/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 9.6.27 - Tính bảng giá ca máy theo TT số 06/2016/TT-BXD

Bổ sung chức năng tính giá ca máy theo hướng dẫn tại thông tư số 06/2016/TT-BXD; nguyên giá theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD; các định mức khấu hao, hao phí theo QĐ số 1134/QĐ-BXD.
Ngày 18/10/2016 phát hành bổ sung phiên bản 9.6.35.
Ngày 23/11/2016 phát hành bổ sung phiên bản 9.6.42.
Ngày 05/12/2016 phát hành bổ sung phiên bản 9.6.43.

18/09/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 8015842 | Online: 397