Tin tức & sự kiện

Tin tức - sự kiện

Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2016

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai được tính toán mức lương nhân công theo 3 mức lương vùng khác nhau (vùng I, II và III). Phần mềm dự toán ADTPro đã cập nhật và kiểm tra với độ chính xác 100% cho 3 bộ đơn giá Đồng Nai năm 2016: Đồng Nai (2016 - V.I), Đồng Nai (2016 - V.II) và Đồng Nai (2016 - V.III).

07/08/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

Cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016.

Công văn số 11513/HD-SXD-KTXD ngày 21/07/2016 v/v hướng dẫn thực hiện bộ đơn giá khu vực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo QĐ số 3384/QĐ-UBND.

16/07/2016

3 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận năm 2016

Cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 16/05/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận.

10/07/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang năm 2016

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang được tính toán mức lương nhân công theo 3 mức lương vùng khác nhau (vùng II, III và IV). Phần mềm dự toán ADTPro đã cập nhật và kiểm tra với độ chính xác 100% cho 3 bộ đơn giá An Giang năm 2016: An Giang (2016 - V.II), An Giang (2016 - V.III) và An Giang (2016 - V.IV).

07/07/2016

3 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau năm 2016

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau được tính toán mức lương nhân công theo 3 mức lương vùng khác nhau (vùng II, III và IV). Phần mềm dự toán ADTPro đã cập nhật và kiểm tra với độ chính xác 100% cho 3 bộ đơn giá Cà Mau năm 2016: Cà Mau (2016 - V.II), Cà Mau (2016 - V.III) và Cà Mau (2016 - V.IV).

12/06/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 9.6.12 - Tính lương nhân công theo TT số 05/2016/TT-BXD

Cập nhật đơn giá xây dựng công trình TP. Hồ Chí Minh năm 2016 (công bố kèm theo QĐ số 3384/QĐ-UBND).
Cập nhật đơn giá Bình Thuận, An Giang, Đồng Nai, Long An năm 2016.
Phát hành bổ sung phiên bản 9.6.22 (05/09/2016).

04/06/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 9.6.09 - Khai thác kho dữ liệu chuyên gia dự toán

Thêm mới chức năng tìm kiếm mã hiệu đơn giá từ kho dữ liệu chuyên gia dự toán.
Khắc phục lỗi phần mềm và lỗi kết xuất dữ liệu sang excel.

Phiên bản 9.6.10 khắc phục lỗi phân tích 2 dòng % vật liệu khác.

26/05/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 9.6.06 - Kết xuất đơn giá dự thầu theo mẫu mời thầu Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT

- Kết xuất đơn giá dự thầu lập theo NĐ số 32/2015/NĐ-CP, hệ số theo thông tư số 04/2010/TT-BXD.
- Kết xuất đơn giá dự thầu lập theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD.
Kết xuất đơn giá dự thầu theo mẫu mời thầu qui định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT có thêm sheet TongHop (Bảng tổng hợp giá dự thầu) tham chiếu chi phí nhà tạm và chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế tại sheet HMC.

05/05/2016

1 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Lịch nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

Thông báo: Lịch nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.
Thời gian nghỉ: bắt đầu từ ngày 30/04/2016 đến hết ngày 03/05/2016.
Trong thời gian nghỉ lễ, công ty Quyết Toàn vẫn tiếp tục duy trì hệ thống kích hoạt bảo trì, đăng ký mua phần mềm trực tuyến, giao phần mềm (chỉ áp dụng tại địa phương có các nhà xe/chành xe) cho khách hàng thanh toán chuyển khoản ATM hoặc Internet banking và hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

30/04/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 9.6.01 - cập nhật Thông tư số 06/2016/TT-BXD

Ngày 26/04/2016, phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.6.01, cập nhật các chức năng đáp ứng yêu cầu lập dự toán theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 06/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/05/2016 và thay thế thông tư số 04/2010/TT-BXD, các đơn vị tư vấn thiết kế cần cập nhật phiên bản 9.6 để lập dự toán theo TT số 06/2016/TT-BXD.

26/04/2016

3 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11016426 | Online: 486