Tin tức & sự kiện

Tin tức - sự kiện

Thông báo phát hành phiên bản 9.6.12 - Tính lương nhân công theo TT số 05/2016/TT-BXD

Cập nhật đơn giá xây dựng công trình TP. Hồ Chí Minh năm 2016 (công bố kèm theo QĐ số 3384/QĐ-UBND).
Cập nhật đơn giá Bình Thuận, An Giang, Đồng Nai, Long An năm 2016.
Phát hành bổ sung phiên bản 9.6.22 (05/09/2016).

04/06/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 9.6.09 - Khai thác kho dữ liệu chuyên gia dự toán

Thêm mới chức năng tìm kiếm mã hiệu đơn giá từ kho dữ liệu chuyên gia dự toán.
Khắc phục lỗi phần mềm và lỗi kết xuất dữ liệu sang excel.

Phiên bản 9.6.10 khắc phục lỗi phân tích 2 dòng % vật liệu khác.

26/05/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 9.6.06 - Kết xuất đơn giá dự thầu theo mẫu mời thầu Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT

- Kết xuất đơn giá dự thầu lập theo NĐ số 32/2015/NĐ-CP, hệ số theo thông tư số 04/2010/TT-BXD.
- Kết xuất đơn giá dự thầu lập theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD.
Kết xuất đơn giá dự thầu theo mẫu mời thầu qui định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT có thêm sheet TongHop (Bảng tổng hợp giá dự thầu) tham chiếu chi phí nhà tạm và chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế tại sheet HMC.

05/05/2016

1 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Lịch nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

Thông báo: Lịch nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.
Thời gian nghỉ: bắt đầu từ ngày 30/04/2016 đến hết ngày 03/05/2016.
Trong thời gian nghỉ lễ, công ty Quyết Toàn vẫn tiếp tục duy trì hệ thống kích hoạt bảo trì, đăng ký mua phần mềm trực tuyến, giao phần mềm (chỉ áp dụng tại địa phương có các nhà xe/chành xe) cho khách hàng thanh toán chuyển khoản ATM hoặc Internet banking và hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

30/04/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 9.6.01 - cập nhật Thông tư số 06/2016/TT-BXD

Ngày 26/04/2016, phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.6.01, cập nhật các chức năng đáp ứng yêu cầu lập dự toán theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 06/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/05/2016 và thay thế thông tư số 04/2010/TT-BXD, các đơn vị tư vấn thiết kế cần cập nhật phiên bản 9.6 để lập dự toán theo TT số 06/2016/TT-BXD.

26/04/2016

3 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 9.3.62

- Khắc phục lỗi tính thiếu khoản mục thuế GTGT chi phí hạng mục chung.
- Đơn giá dự thầu đã tách riêng sheet tính chi phí hạng mục chung.

28/03/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lâm Đồng năm 2016

Công ty Quyết Toàn đã hoàn thành cập nhật và kiểm tra dữ liệu đơn giá tỉnh Lâm đồng (2016) sử dụng với phần mềm dự toán ADTPro 9.3.60.
Với bộ đơn giá Lâm đồng (2016), các đơn vị lập dự toán có thể chọn lập dự toán theo một trong ba phương pháp lập dự toán và không còn gặp khó khăn khi phải áp dụng mã hiệu đơn giá sửa đổi và bổ sung. Áp dụng bộ đơn giá Lâm đồng (2016) kể từ ngày 19/01/2016.

24/03/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình các tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận và Kon Tum năm 2015

- Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk ban hành ngày 17/12/2015, cập nhật dữ liệu ngày 24/02/2016.
- Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận ban hành ngày 15/12/2015, cập nhật dữ liệu ngày 26/02/2016.
- Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum ban hành ngày 30/12/2015, cập nhật dữ liệu ngày 29/02/2016.

02/03/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo hướng dẫn chuyển dữ liệu từ tập tin excel vào phần mềm ADTPro

Sử dụng phần mềm hỗ trợ từ xa Teamviewer kết hợp hướng dẫn qua điện thoại khi thực hiện nhằm hướng dẫn khách hàng chuyển dữ liệu từ tập tin dự toán excel bất kỳ vào phần mềm ADTPro.
Hướng dẫn thẩm tra dự toán bằng phần mềm thay vì thực hiện nhập lại mã hiệu đơn giá, khối lượng để thực hiện thẩm tra dự toán một cách thủ công như hiện nay.
Thời gian: Từ 07/12/2015 - 30/01/2016.

05/12/2015

1 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 9.3.21

- Hoàn thiện các chức năng liên quan đến thẩm tra, thẩm định dự toán.
- Thay đổi giao diện theo sở thích của người sử dụng, có thể chọn hình nền đón Giáng sinh.
- Nâng cấp chức năng liên quan đến chức năng quản lý tập tin công trình.
- Thiết kế lại chức năng in bảng THKP, THDT và bìa dự toán theo hướng trực quan, sinh động.
- Phiên bản 9.3.23 khắc phục hiện tượng treo máy khi sử dụng một số chức năng liên quan đến tính giá vật liệu đến chân công trình, tính bù cước vận chuyển.
- Phiên bản 9.3.30 khắc phục lỗi nhập khối lượng theo kiểu Excel.

03/12/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 9075765 | Online: 88