Tin tức & sự kiện

Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang năm 2016
Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang được tính toán mức lương nhân công theo 3 mức lương vùng khác nhau (vùng II, III và IV). Phần mềm dự toán ADTPro đã cập nhật và kiểm tra với độ chính xác 100% cho 3 bộ đơn giá An Giang năm 2016: An Giang (2016 - V.II), An Giang (2016 - V.III) và An Giang (2016 - V.IV).
Ngày 27/04/2016, UBND tỉnh An Giang đã ban hành các quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh An Giang (đơn giá năm 2016) sau đây gọi tắt là bộ đơn giá An Giang (2016) để phân biệt với bộ đơn giá An Giang ban hành vào năm 2006 và 2013.
 
Công ty chúng tôi đã tiến hành cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang năm 2016, cụ thể như sau:
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (QĐ số 1172/QĐ-UBND).
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ số 1173/QĐ-UBND).
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 1174/QĐ-UBND). 
4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 1175/QĐ-UBND).

Bộ đơn giá An Giang (2016) công bố đơn giá nhân công và máy thi công theo 3 vùng lương khác nhau (lương vùng II, vùng III và vùng IV). Để thuận lợi cho việc lập dự toán, thẩm tra dự toán theo từng vùng được thuận lợi, ADTPro đã tổ chức dữ liệu đơn giá An Giang (2016) theo vùng lương, cụ thể như sau:
1. An Giang (2016 - ĐG V.II): Thành phố Long Xuyên và Thành phố Châu Đốc;
2. An Giang (2016 - ĐG V.III): Thị xã Tân Châu, các huyện Châu Phú, Châu Thành và Thoại Sơn;
3. An Giang (2016 - ĐG V.IV): Huyện An Phú, Chợ Mới, Phú Tân, Tịnh Biên và Tri Tôn;
Lập dự toán công trình tại tỉnh An Giang, người lập dự toán cần xác định công trình, dự án được xây dựng thuộc địa phương nào (vùng lương nào) để lựa chọn bộ đơn giá An Giang (2016) phù hợp.

- Bộ đơn giá An Giang (2016) đã bổ sung mã hiệu đơn giá dựa trên định mức công bố theo QĐ số 1091/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2011; QĐ số 1172/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2012; QĐ số 1173/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2012; QĐ số 587/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014 và QĐ số 588/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng.
- Hầu hết đơn giá sử dụng vữa xây, tô, trát và vữa bê tông đều được tính toán với cấp phối định mức vữa xi măng PC40, người lập dự toán không cần phải thực hiện chức năng chuyển đổi đơn giá từ XMPC30 hay XMPC40.

Hướng dẫn cập nhật đơn giá mới:
- Cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất 9.6.16 (ADTPro đã nâng cấp để hiểu các loại vữa mới như vữa WALL 600 CLAIR, WALL 900 CLAIR, BLOCK-MORTAR, BLOCK-PLASTER (trát), SCL-MORTAR (xây), SCL-MORTAR (trát), G9, G9 (trát trong), G9 (trát ngoài) và Next Build)
- Vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố, tìm kiếm đơn giá "An Giang" lựa chọn đơn giá An Giang (2016 - ĐG V.II, 2016 - ĐG V.III, 2016 - ĐG V.IV) để tải về.
 
Đơn giá An Giang 2016
Hình: Tải đơn giá tỉnh An Giang năm 2016 (3 bộ đơn giá tương ứng 3 vùng lương: vùng II, III và IV)
 
Công ty chúng tôi không thu thêm bất kỳ chi phí nào khi tiến hành cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình mới do các tỉnh ban hành.Bài viết có liên quan:
Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016   

Ý kiến khách hàng: (3)

Gửi ý kiến

Làm thế nào để tải được trọn bộ Đơn giá An Giang 2016?

@Thành: Giả sử công trình xây dựng tại địa phương có mức lương vùng IV nhưng lại lỡ chọn khai báo bộ đơn giá vùng II có thể thực hiện như sau để chuyển đổi bộ đơn giá.
- Bật sheet THVT nhấn chuột phải chọn Lưu giá vật liệu sang tập tin.
- Vào menu Hồ sơ chọn Đổi tên hạng mục, giá thông báo, PP lập dự toán, sau đó chọn Thay đổi đơn giá, lựa chọn bộ đơn giá vùng IV.
- Sau khi đổi đơn giá thành công, chọn lại hạng mục công trình để làm việc.
- Bật sheet THVT nhấn chuột phải chọn Lấy giá vật liệu từ tập tin

Ban hành đơn giá kiểu này nếu chọn nhầm bộ đơn giá để lập dự toán thì phải làm sao.

Visited: 10878098 | Online: 1589