Tin tức & sự kiện

Tin tức - sự kiện

Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh năm 2018

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh được tính toán mức lương nhân công theo 6 mức lương vùng khác nhau (vùng I, II, III, IV, V và VI). Phần mềm dự toán ADTPro đã cập nhật và kiểm tra 6 bộ đơn giá Quảng Ninh năm 2018, tương ứng với 6 khu vực: Quảng Ninh (2018 - KV1), Quảng Ninh (2018 - KV2), Quảng Ninh (2018 - KV3), Quảng Ninh (2018 - KV4), Quảng Ninh (2018 - KV5) và Quảng Ninh (2018 - KV6).

08/03/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết

Tin địa phương

Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018

Ngày 23/01/2018, UBND tỉnh Ninh Thuận đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (đơn giá năm 2018) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 10/2018QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 09/2018/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 14/2018/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát QĐ số 13/2018/QĐ-UBND).

10/03/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố Định mức dự toán công tác xây gạch ống (8x8x18)cm cho 1m2 xây tường đơn có chiều dày 8 (cm) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ngày 20/01/2017, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 158/QĐ-UBND v/v công bố Định mức dự toán công tác xây gạch ống (8x8x18) cm cho 1m2 xây tường đơn có chiều dày 8 (cm) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/01/2017.

04/10/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết

Tin chuyên ngành

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Theo quy định tại thông tư này bảng tính lương nhân công sẽ đơn giản hơn, mức lương đầu vào để tính đã bao gồm các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp không ổn định sản xuất, phụ cấp khu vực (không cần nhớ Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng, lương tối thiểu chung và Thông tư quy định các khoản phụ cấp như trước).

25/03/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 6333836 | Online: 3349