Tin tức & sự kiện

Tin tức - sự kiện

Thông báo phát hành phiên bản 10.1.32 - cập nhật biểu mẫu theo Thông tư số 10/2020/TT-BTC và Thông tư số 34/2020/TT-BTC

Bảng tổng hợp dự toán công trình bổ sung chức năng nội suy chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán độc lập theo hướng dẫn Thông tư số 10/2020/TT-BTC.

Từ ngày 05/05/2020 - 31/12/2020 chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng nộp bằng 50% mức phí quy định.

25/05/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 10.1.09 - Áp dụng định mức Thông tư số 10/2019/TT-BXD

Ngày 09/03/2020, phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 10.1.09, cập nhật dữ liệu định mức ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD.
Bồ sung chức năng tính nhân công theo hướng dẫn của Thông tư số 15/2019/TT-BXD.
Cập nhật dữ liệu phụ lục 2 tính giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD.

09/03/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết

Tin địa phương

Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018

Ngày 23/01/2018, UBND tỉnh Ninh Thuận đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (đơn giá năm 2018) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 10/2018QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 09/2018/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 14/2018/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát QĐ số 13/2018/QĐ-UBND).

10/03/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (năm 2018)

Ngày 08/02/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 373/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 374/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 376/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát QĐ số 375/QĐ-UBND).

08/03/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết

Tin chuyên ngành

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Theo quy định tại thông tư này bảng tính lương nhân công sẽ đơn giản hơn, mức lương đầu vào để tính đã bao gồm các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp không ổn định sản xuất, phụ cấp khu vực (không cần nhớ Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng, lương tối thiểu chung và Thông tư quy định các khoản phụ cấp như trước).

25/03/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 9442015 | Online: 177