Tin tức & sự kiện

Tin tức - sự kiện

Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 được xây dựng và ban hành trên cơ sở định mức xây dựng ban hành kèm Thông tư số 10/2019/TT-BXD; Nhân công xác định theo thông tư số 15/2019/TT-BXD và bảng giá ca máy tính toán theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD.

Đây là địa phương đầu tiên ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên cơ sở định mức ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD.

15/08/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 10.1.32 - cập nhật biểu mẫu theo Thông tư số 10/2020/TT-BTC và Thông tư số 34/2020/TT-BTC

Bảng tổng hợp dự toán công trình bổ sung chức năng nội suy chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán độc lập theo hướng dẫn Thông tư số 10/2020/TT-BTC.

Từ ngày 05/05/2020 - 31/12/2020 chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng nộp bằng 50% mức phí quy định.

25/05/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết

Tin địa phương

Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

Ngày 14/07/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đơn giá năm 2020) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình (QĐ số 1901/QĐ-UBND); 2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình (QĐ số 1902/QĐ-UBND); 3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình (QĐ số 1903/QĐ-UBND); 4. Đơn giá lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (QĐ số 1904/QĐ-UBND); 5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (QĐ số 1905/QĐ-UBND); 6. Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (QĐ số 1906/QĐ-UBND)..

Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/07/2020.

25/07/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018

Ngày 23/01/2018, UBND tỉnh Ninh Thuận đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (đơn giá năm 2018) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 10/2018QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 09/2018/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 14/2018/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát QĐ số 13/2018/QĐ-UBND).

10/03/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết

Tin chuyên ngành

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Theo quy định tại thông tư này bảng tính lương nhân công sẽ đơn giản hơn, mức lương đầu vào để tính đã bao gồm các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp không ổn định sản xuất, phụ cấp khu vực (không cần nhớ Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng, lương tối thiểu chung và Thông tư quy định các khoản phụ cấp như trước).

25/03/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 9617407 | Online: 584