Tin tức & sự kiện

Tin tức - sự kiện

Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau năm 2017

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau được tính toán mức lương nhân công theo 3 mức lương vùng khác nhau (vùng II, III và IV). Phần mềm dự toán ADTPro đã cập nhật và kiểm tra với độ chính xác 100% cho 3 bộ đơn giá Cà Mau năm 2017: Cà Mau (2017 - V.II), Cà Mau (2017 - V.III) và Cà Mau (2017 - V.IV).

08/05/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật định mức xây dựng (235/QĐ-BXD) và định mức lắp đặt (236/QĐ-BXD)

Cập nhật định mức phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố theo quyết định số 235/QĐ-BXD và định mức xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (bổ sung) công bố theo quyết định số 236/QĐ-BXD.

05/05/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết

Tin địa phương

Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau (năm 2017)

Ngày 31/03/2017, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định số 161/QĐ-SXD v/v công bố các bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

27/04/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố Bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2016

Bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thị trên cơ sở định mức công bố theo các QĐ số 591/QĐ-BXD; 592/QĐ-BXD; 593/QĐ-BXD và 594/QĐ-BXD.
Quyết định số 1363/QĐ-UBND cũng công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị phần bổ sung, đơn giá này được xác định trên cơ sở văn bản số 3885/UBND-KTN ngày 16/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công bố Định mức dự toán bổ sung công tác dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

15/03/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết

Tin chuyên ngành

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Theo quy định tại thông tư này bảng tính lương nhân công sẽ đơn giản hơn, mức lương đầu vào để tính đã bao gồm các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp không ổn định sản xuất, phụ cấp khu vực (không cần nhớ Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng, lương tối thiểu chung và Thông tư quy định các khoản phụ cấp như trước).

25/03/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 5624945 | Online: 2221