Tin tức & sự kiện

Tin tức - sự kiện

Thông báo phát hành phiên bản 10.1.01 - cập nhật Thông tư số 09/2019/TT-BXD

Ngày 10/01/2020, phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 10.1.01, cập nhật các chức năng đáp ứng yêu cầu lập dự toán theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 09/2019/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/02/2020 và thay thế thông tư số 06/2016/TT-BXD.

10/01/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 9.9.02 - Hỗ trợ lập bảng dự toán theo NĐ số 68/2019/NĐ-CP

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/08/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019. Trong thời gian chờ đợi BXD ban hành Thông tư hướng dẫn NĐ số 68/2019/NĐ-CP, phần mềm ADTPro đã tiến hành cập nhật phần mềm bổ sung mẫu tổng hợp kinh phí với các khoản mục chi phí theo NĐ số 68/2019/NĐ-CP, hệ số định mức chi phí vận dụng Thông tư số 06/2016/TT-BXD.

29/10/2019

0 phản hồi

Xem chi tiết

Tin địa phương

Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018

Ngày 23/01/2018, UBND tỉnh Ninh Thuận đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (đơn giá năm 2018) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 10/2018QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 09/2018/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 14/2018/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát QĐ số 13/2018/QĐ-UBND).

10/03/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (năm 2018)

Ngày 08/02/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 373/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 374/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 376/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát QĐ số 375/QĐ-UBND).

08/03/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết

Tin chuyên ngành

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Theo quy định tại thông tư này bảng tính lương nhân công sẽ đơn giản hơn, mức lương đầu vào để tính đã bao gồm các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp không ổn định sản xuất, phụ cấp khu vực (không cần nhớ Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng, lương tối thiểu chung và Thông tư quy định các khoản phụ cấp như trước).

25/03/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 8724540 | Online: 2356