Tin tức & sự kiện

Tin tức - sự kiện

Thông báo chuẩn bị phát hành phần mềm dự toán thế hệ mới

Sau một thời gian nghiên cứu, lập trình xây dựng phần mềm dự toán thế hệ mới - chạy trên nền tảng tương tự phần mềm của Microsoft Excel.
Hiện tại, sản phẩm đã xong giai đoạn kiểm tra lỗi và chuẩn bị phát hành phiên bản Beta để khách hàng trải nghiệm.

Công ty chúng tôi sẽ hoàn thiện phần mềm và phát hành phiên bản thương mại trong thời gian sớm nhất.

11/09/2019

3 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2018

Ngày 12/10/2017, UBND tỉnh Bình Dương đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 2787/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 2786/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 2784/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 2783/QĐ-UBND). 5. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương (sửa đổi, bổ sung) (QĐ số 541/QĐ-UBND).

12/04/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết

Tin địa phương

Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018

Ngày 23/01/2018, UBND tỉnh Ninh Thuận đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (đơn giá năm 2018) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 10/2018QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 09/2018/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 14/2018/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát QĐ số 13/2018/QĐ-UBND).

10/03/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (năm 2018)

Ngày 08/02/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 373/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 374/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 376/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát QĐ số 375/QĐ-UBND).

08/03/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết

Tin chuyên ngành

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Theo quy định tại thông tư này bảng tính lương nhân công sẽ đơn giản hơn, mức lương đầu vào để tính đã bao gồm các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp không ổn định sản xuất, phụ cấp khu vực (không cần nhớ Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng, lương tối thiểu chung và Thông tư quy định các khoản phụ cấp như trước).

25/03/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 8314500 | Online: 539