Tin tức & sự kiện

Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2016
Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai được tính toán mức lương nhân công theo 3 mức lương vùng khác nhau (vùng I, II và III). Phần mềm dự toán ADTPro đã cập nhật và kiểm tra với độ chính xác 100% cho 3 bộ đơn giá Đồng Nai năm 2016: Đồng Nai (2016 - V.I), Đồng Nai (2016 - V.II) và Đồng Nai (2016 - V.III).
Ngày 20/06/2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành các quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đơn giá năm 2016) sau đây gọi tắt là bộ đơn giá Đồng Nai (2016) để phân biệt với bộ đơn giá Đồng Nai ban hành vào năm 2006.
 
Công ty chúng tôi đã tiến hành cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2016, cụ thể như sau:
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (QĐ số 1901/QĐ-UBND).
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ số 1902/QĐ-UBND).
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 1903/QĐ-UBND).
4. Đơn giá dịch vụ đô thị (QĐ số 1904/QĐ-UBND).

Bộ đơn giá Đồng Nai (2016) công bố đơn giá nhân công và máy thi công theo 3 vùng lương khác nhau (lương vùng I, vùng II và vùng III). Để thuận lợi cho việc lập dự toán, thẩm tra dự toán theo từng vùng được thuận lợi, ADTPro đã tổ chức dữ liệu đơn giá Đồng Nai (2016) theo vùng lương, cụ thể như sau:
1. Đồng Nai (2016 - ĐG V.I): TP Biên Hòa; các huyện: các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom;
2. Đồng Nai (2016 - ĐG V.II): Thị xã Long Khánh; các huyện: Định Quán, Xuân Lộc;
3. Đồng Nai (2016 - ĐG V.III): Các huyện: Tân Phú, Thống Nhất, Cẩm Mỹ;

Lập dự toán công trình tại tỉnh Đồng Nai, người lập dự toán cần xác định công trình, dự án được xây dựng thuộc địa phương nào (vùng lương nào) để lựa chọn bộ đơn giá Đồng Nai (2016) phù hợp.

- Bộ đơn giá Đồng Nai (2016) đã bổ sung mã hiệu đơn giá dựa trên định mức công bố theo QĐ số 1091/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2011; QĐ số 1172/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2012; QĐ số 1173/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2012; QĐ số 587/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014 và QĐ số 588/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng.
- Hầu hết đơn giá sử dụng vữa xây, tô, trát và vữa bê tông đều được tính toán với cấp phối định mức vữa xi măng PC40, người lập dự toán không cần phải thực hiện chức năng chuyển đổi đơn giá từ XMPC30 hay XMPC40.

Lưu ý: Mã hiệu đơn giá công tác phần Lắp đặt có một số mã hiệu đơn giá trùng nhau. Bộ đơn giá ban hành mã hiệu BB.11111 (Định mức theo CV số 1777/BXD-VP) và đồng thời ban hành mã hiệu BB.11111 (Định mức theo QĐ số 587/QĐ-BXD). Để phân biệt 2 mã hiệu đơn giá này khi cập nhật dữ liệu vào phần mềm dự toán ADTPro, công ty chúng tôi đã thêm chữ A vào sau mã hiệu đơn giá cho những mã hiệu tính theo 1777/BXD-VP. Đây là cách xử lý có tham khảo bộ đơn giá Lắp đặt tỉnh Đắk Lắk (QĐ số 50/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015).

Xử lý dữ liệu chuyển tiếp:
Xử lý dữ liệu chuyển tiếp cho các hạng mục công trình lập dự toán với bộ đơn giá xây dựng công trình Đồng Nai (2006) sang sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình Đồng Nai (2016).
- Hạng mục công trình đang phân tích vật tư với định mức XMPC40 cần sử dụng tiện ích chuyển đổi mã đơn giá từ PC40 -->PC30, nhằm loại bỏ mã hiệu đơn giá có chữa a phía sau.
- Nếu mã hiệu đơn giá có có chữ N phía sau (mã hiệu đơn giá theo định mức sửa đổi bổ sung 1091, 1172, 1173, 587, 588) cần xóa bỏ chữa N trước khi chuyển sang sử dụng với bộ đơn giá Đồng Nai (2016).
- Các đơn vị tư vấn đã lập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình với chức năng tính lương nhân công theo TT số 01/2015/TT-BXD có thể chuyển về lại cách lập dự toán theo kiểu quen thuộc Tổng hợp vật tư và áp giá vật liệu khi lập dự toán với bộ đơn giá Đồng Nai (2016).
- Vào menu Tiện ích chọn Thay đổi đơn giá tỉnh/thành phố chọn đơn giá Đồng Nai (2016), phần mềm dự toán ADTPro sẽ áp giá vật liệu, nhân công và máy thi công theo bộ đơn giá Đồng Nai (2016).

Hướng dẫn cập nhật đơn giá mới:
- Cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất 9.6.18 (ADTPro đã nâng cấp để hiểu các loại vữa mới như vữa WALL 600 CLAIR, WALL 900 CLAIR, BLOCK-MORTAR, BLOCK-PLASTER (trát), SCL-MORTAR (xây), SCL-MORTAR (trát), G9, G9 (trát trong), G9 (trát ngoài) và Next Build)
- Vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố, tìm kiếm đơn giá "Đồng Nai" lựa chọn đơn giá Đồng Nai (2016 - ĐG V.I, 2016 - ĐG V.II, 2016 - ĐG V.III) để tải về.
 
Đơn giá Đồng Nai 2016
Hình: Tải đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2016 (3 bộ đơn giá tương ứng 3 vùng lương: vùng I, II và III)
 
Công ty chúng tôi không thu thêm bất kỳ chi phí nào khi tiến hành cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình mới do các tỉnh ban hành.Bài viết có liên quan:
Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10878201 | Online: 1692