Tin tức & sự kiện

Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh năm 2018
Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh được tính toán mức lương nhân công theo 6 mức lương vùng khác nhau (vùng I, II, III, IV, V và VI). Phần mềm dự toán ADTPro đã cập nhật và kiểm tra 6 bộ đơn giá Quảng Ninh năm 2018, tương ứng với 6 khu vực: Quảng Ninh (2018 - KV1), Quảng Ninh (2018 - KV2), Quảng Ninh (2018 - KV3), Quảng Ninh (2018 - KV4), Quảng Ninh (2018 - KV5) và Quảng Ninh (2018 - KV6).
Ngày 25/12/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định số 5000/QĐ-UBND công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sau đây gọi tắt là bộ đơn giá Quảng Ninh (2018).
 
Bộ đơn giá Quảng Ninh (2018) công bố đơn giá nhân công và máy thi công theo 6 khu vực khác nhau (KV1, KV2, KV3, kV4, kV5 và KV6). Để thuận lợi cho việc lập dự toán, thẩm tra dự toán theo từng vùng được thuận lợi, ADTPro đã tổ chức dữ liệu đơn giá Quảng Ninh (2018) theo từng khu vực, cụ thể như sau:
1. Quảng Ninh (2018 - KV1): Hạ Long, Cẩm phà, Uông Bí, Móng Cái (trừ các xã Vinh Trung, Vĩnh Thực);
2. Quảng Ninh (2018 - KV2): Đông Triều, Quảng Yên, Hoành Bồ;
3. Quảng Ninh (2018 - KV3): Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà (trừ xã Cái Chiên), Vân Đồn (trừ các xã: Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu
4. Quảng Ninh (2018 - KV4): Bình Liêu, Ba Chẽ;
5. Quảng Ninh (2018 - KV5): Các xã: Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu của Huyện Vân Đồn, xã Cái Chiên của Huyện Hải Hà, các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực của TP Móng Cái (các xã đảo);
6. Quảng Ninh (2018 - KV6): Huyện Cô Tô;
 
Lập dự toán công trình tại tỉnh Quảng Ninh, người lập dự toán cần xác định công trình, dự án được xây dựng thuộc khu vực nào để lựa chọn bộ đơn giá Quảng Ninh (2018) phù hợp.
 
Hướng dẫn cập nhật đơn giá mới:
- Cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất 9.8.14 (ADTPro đã nâng cấp để hiểu các loại vữa mới như vữa WALL 600 CLAIR, WALL 900 CLAIR, BLOCK-MORTAR, BLOCK-PLASTER (trát), SCL-MORTAR (xây), SCL-MORTAR (trát), G9, G9 (trát trong), G9 (trát ngoài) và Next Build)
- Vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố, tìm kiếm đơn giá "Quảng Ninh" lựa chọn đơn giá Quảng Ninh (2018 - KV1, KV2, KV3, KV4, KV5, KV6) để tải về.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9442095 | Online: 249