Tin tức & sự kiện

Thông báo: Cập nhật định mức DZ, TBA (4970/QĐ-BCT) và định mức khảo sát (1354/QĐ-BXD)
Cập nhật định mức ĐZ và TBA công bố theo quyết định số 4970/QĐ-BCT và định mức xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 1354/QĐ-BXD).
Ngày 21/12/2016, Bộ Công thương ban hành quyết định số 4970/QĐ-BCT về việc Công bố bộ Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2016 và thay thế Quyết định số 6060/QĐ-BTC, Quyết định số 6061/QĐ-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2008 và văn bản số 8001/BCT-TCNL ngày 29 tháng 8 năm 2015. 

Ngày 28/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 1354/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng. Quyết định này thay thế văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2017.
 
Công ty chúng tôi đã tiến hành cập nhật dữ liệu định mức có hiệu lực thi hành từ năm 2017, cụ thể như sau:
1. Định mức ĐZ và TBA (QĐ số 4970/QĐ-BCT).
2. Định mức xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 1354/QĐ-BXD).

I. Dữ liệu mã hiệu định mức ĐZ và TBA (4970/QĐ-BCT):
- Mã hiệu định mức lắp đặt đường dây tải điện bắt đầu bằng chữ D.
- Mã hiệu định mức lắp đặt trạm biến áp bắt từ bằng chữ T.

II. Dữ liệu mã hiệu định mức dự toán xây dựng công trình - phần Khảo sát (1354/QĐ-BXD):
- Hệ thống mã hiệu định mức - nội dung công tác phần Khảo sát theo QĐ số 1354/QĐ-BXD khác hoàn toàn so với mã hiệu định mức theo công văn số 1779/BXD-VP. Ngoại trừ chương I - CA mã hiệu định mức và nội dung công tác tương tự 1779. Từ chương II trở đi mã hiệu định mức và nội dung công tác hoàn toàn khác nhau.
- Do vậy, để tránh nhầm lẫn mã hiệu định mức giữa 1354 và 1779, phần mềm dự toán ADTPro sẽ tổ chức tập tin dữ liệu như sau: Xóa mã hiệu đơn giá khảo sát cũ theo 1779/BXD-VP chỉ sử dụng mã hiệu định mức theo 1354/QĐ-BXD.
 
Hướng dẫn cập nhật đơn giá mới:
- Cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất 9.6.51.
- Vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố, tìm kiếm đơn giá "2017" để tải về.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 8539642 | Online: 1846