Download

Bảng giá ca máy & thiết bị thi công theo công bố tỉnh Bạc Liêu
Tổng hợp bảng giá ca máy & thiết bị thi công theo công bố tỉnh Bạc Liêu
Cập nhật đến ngày 15/08/2014
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2014
1 Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bạc Liêu tháng 01 năm 2014 56/SXD-QLXD 24/01/2014
2 Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bạc Liêu tháng 02 năm 2014 115/SXD-QLXD 24/02/2014
3 Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bạc Liêu tháng 03 năm 2014 203/SXD-QLXD 01/04/2014
4 Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bạc Liêu tháng 04 năm 2014 265/SXD-QLXD 29/04/2014
5 Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bạc Liêu tháng 05 năm 2014 362/SXD-QLXD 03/06/2014
6 Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bạc Liêu tháng 06 năm 2014 442/SXD-QLXD 03/07/2014
7 Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bạc Liêu tháng 07 năm 2014 520/SXD-QLXD 05/08/2014

Lưu ý:
Chi phí tiền lương nhân công lái máy trong bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tháng 1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014, 5/2014, 6/2014, 7/2014 đã được tính với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP cụ thể như sau:

- Chi phí tiền lương nhân công lái máy khu vực thành phố Bạc Liêu công bố với lương tối thiểu vùng là 2.100.000 đồng/tháng (Nghị định số 182/2013/NĐ-CP) và lương tối thiểu chung là: 1.150.000 đồng/tháng.
- Chi phí tiền lương nhân công lái máy khu vực các huyện còn lại công bố với lương tối thiểu vùng là 1.900.000 đồng/tháng (Nghị định số 182/2013/NĐ-CP) và lương tối thiểu chung là: 1.150.000 đồng/tháng.
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10626801 | Online: 298