Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Lỗi 1004 - Programmatic access to Visual Basic Project is not trusted

Cài đặt phần mềm ADTPro lần đầu tiên trên máy tính thường xuất hiện lỗi 1004 khi kết xuất Excel, phần mềm hiển thị thông báo lỗi "1004: Programmatic access to Visual Basic Project is not trusted". Chỉ cần thực hiện khắc phục lỗi kết xuất Excel 1004 cho lần đầu tiên.

20/05/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Không hiển thị màn hình nhập khối lượng chi tiết dài/rộng/cao

Hướng dẫn cách khắc phục hiện tượng đã nhập khối lượng chi tiết (dài/rộng/cao), sau đó mở lại hạng mục công trình để chỉnh sửa không tìm thấy chức năng chỉnh sửa khối lượng chi tiết.

24/04/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Bộ đơn giá xây dựng công trình TPHCM năm 2014

Trả lời câu hỏi của nhiều đơn vị về thông tin bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2012, 2013, 2014 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

23/04/2014

2 phản hồi

Xem chi tiết
Không thể mở công trình cũ khi sử dụng phần mềm ADTPro trên hệ điều hành Windows 7/8

Không thể mở một số công trình cũ khi sử dụng phần mềm ADTPro cài đặt trên hệ điều hành Windows 7/8.

15/04/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Có thể tạo công trình mới nhưng không thể mở công trình cũ

Khởi động phần mềm ADTPro, có thể tạo công trình mới nhưng không thể gọi chức năng Mở công trình cũ.

20/03/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Hiển thị thông báo "Đã có lỗi xảy ra khi khởi tạo hệ thống"

Sau khi cập nhật thành công ADTPro phiên bản mới nhất, khởi động lại phần mềm ADTPro để làm việc thì nhận được thông báo sau: "Đã có lỗi xảy ra khi khởi tạo hệ thống. Vui lòng thoát và khởi động lại ADTPro để làm việc.

17/03/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Định mức dự toán xây dựng công trình mới nhất 2013

Định mức dự toán xây dựng công trình năm 2013 gồm: Định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính viễn thông (06/QĐ-VNPT-HĐTV-KH); Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) QĐ số 1172/QĐ-BXD; Định mức dự toán công trình - Phần lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung) QĐ số 1173/QĐ-BXD.

06/12/2013

1 phản hồi

Xem chi tiết
Cấp phối vật liệu công tác bê tông lót móng đá 4x6 mác 100 xi măng PC40

Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương công bố theo QĐ số 3731/QĐ-UBND ban hành ngày 02/12/2011 có định mức cấp phối bê tông đá 4x6 Mác 100 xi măng PC40, xin hỏi định mức cấp phối bê tông này ADTPro tham khảo từ tài liệu nào khi nhập dữ liệu.

27/11/2013

2 phản hồi

Xem chi tiết
Không thể chỉnh sửa hệ số có chữ Info

Sheet THKP (Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng) và THDT (Bảng tổng hợp dự toán công trình) có chữ Info, làm cách nào để chỉnh sửa hệ số có chữ Info này.

19/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Lựa chọn phương pháp lập dự toán với bộ đơn giá bổ sung định mức theo QĐ số 1172/QĐ-BXD và QĐ số 1173/QĐ-BXD

Tại sao khi lập dự toán có sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình (Sửa đổi và bổ sung) theo QĐ số 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD, tôi không thể chọn lập dự toán theo phương pháp bù chệnh lệch giá vật liệu; phương pháp tổng hợp vật tư và áp giá vật liệu.

19/09/2013

1 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 10626823 | Online: 320