Tin tức & sự kiện

Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ (đơn giá năm 2014) - thay thế QĐ số 81/QĐ-SXD
Ngày 21/04/2014, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định số 94/QĐ-SXD v/v công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Đơn giá này đã bao gồm đơn giá sửa đổi, bổ sung công bố theo các quyết định số 1091/QĐ-BXD; 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD.
Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương cơ bản là 1.780.000 đồng/tháng.
Ngày 21/04/2014, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định số 94/QĐ-SXD v/v công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ gồm:
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt. 
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát. 
4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa.
5. Đơn giá thí nghiệm Vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.
6. Đơn giá xây dựng cơ bản công trình Bưu chính, Viễn thông. 
 
Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương cơ bản là 1.780.000 đồng/tháng và đảm bảo tuân thủ theo Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

Hệ số bậc lương theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong các công ty Nhà nước.

Mức lương tối thiểu chung là 830.000 đồng/tháng theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ.
 
Đơn giá xây dựng công trình được tính theo mức lương cơ bản là 1.780.000 đồng/tháng áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các quận thuộc thành phố Cần Thơ.
 
Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Cần Thơ được tính với mức lương cơ bản là 1.550.000 đồng/tháng, khi áp dụng đơn giá được tính chuyển đổi theo các hệ số sau:
Hệ số nhân công Knc       = 0,875

Nguồn: Sở Xây dựng Tp Cần Thơ


Bài viết có liên quan:
Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Tp Cần Thơ (năm 2012)   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10626814 | Online: 311