Tin tức & sự kiện

Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (năm 2018)
Ngày 08/02/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 373/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 374/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 376/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát QĐ số 375/QĐ-UBND).
Ngày 08/02/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành các quyết định công bố các bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:
 
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (QĐ số 373/QĐ-UBND).
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ số 374/QĐ-UBND).  
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 375/QĐ-UBND).  
4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 376/QĐ-UBND).
 
I. Chi phí vật liệu: Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác xây dựng. 

Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo giá vật liệu xây dựng trung bình các tháng của năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được liên Sở Xây dựng - Tài chính công bố (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố đơn giá thì tạm tính theo giá tham khảo tại thị trường.

Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp
 
II. Chi phí nhân công:
Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào vùng I là Lnc1 =2.350.000 đồng/tháng. Mức lương này đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp); 
 
Hệ số lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng theo Phụ lục 2 (Nhóm I, II - Bảng số 1) công bố kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 
III. Chi phí máy thi công:
Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị trực tiếp thực hiện, kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Giá ca máy và thiết bị thi công được xác định theo QĐ số 372/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
 
Giá nhiên liệu, năng lượng (chưa có thuế giá trị gia tăng) sử dụng để tính chi phí nhiên liệu, năng lượng là:
- Xăng: 15.991 đồng/lít.
- Dầu Diezel: 12.500 đồng/lít.
- Điện: 1.622 đồng/kwh (Văn bản số 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 quy định về giá bán điện áp dụng từ ngày 16/03/2015).

Hệ số nhiên liệu phụ trong chi phí nhiên liêu được xác định như sau:
- Động cơ xăng: 1,01;
- Động cơ diesel: 1,02;
- Động cơ điện: 1,03;

Lưu ý: Khi lập dự toán tại vùng II, III cần xem thuyết minh và hướng dẫn sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình để áp dụng hệ số nhân công và máy thi công phù hợp.
   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9511137 | Online: 355