Download

Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015: Quy định về giá bán điện
Giá bán điện bình quân là 1.622,01 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
Thời gian áp dụng: từ ngày 16/03/2015.
Giá bán điện bình quân là 1.622,01 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
Thời gian áp dụng: từ ngày 16/03/2015.

Download tập tin đính kèm:
QĐ số 2256/QĐ-BTC ngày 12/03/2015   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10701803 | Online: 230