Download

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 9.3.64 với bộ đơn giá Lâm đồng (2016)
Ngày 19/01/2016, UBND tỉnh Lâm đồng đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm đồng.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro nhanh chóng lập dự toán tính bù chênh lệch nhiên liệu và chênh lệch nhân công lái máy.
Ngày 19/01/2016, UBND tỉnh Lâm đồng đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm đồng, sau đây gọi tắt là bộ đơn giá Lâm Đồng (2016).

Tài liệu hướng dẫn sau đây sẽ giúp các đơn vị tư vấn sử dụng phần mềm ADTPro với bộ đơn giá Lâm đồng (2016).

Download tập tin đính kèm:
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 9.3.64 với bộ đơn giá Lâm đồng (2016)   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9628471 | Online: 943