Download

Thông tư số 01/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. Thông tư 01/2017/TT-BXD thay thế Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013. Thông tư 01/2017/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/04/2017.
Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Thông tư 01/2017/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2017 và thay thế Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 hướng dẫn xác định và và quản lý chi phí khảo sát.

Download tập tin đính kèm:
Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017Bài viết có liên quan:
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 8539811 | Online: 2015