Download

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp
Ngày 06/05/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mới thầu xây lắp.

Thông tư này quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 như sau:

- Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 01 (Mẫu số 01) áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 02 (Mẫu số 02) áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Thông tư này có hiệu lực từ 01/7/2015, thay thế Thông tư số 01/2010/TT-BKH và Thông tư số 02/2010/TT-BKH.

Download tập tin đính kèm:
03/2015/TT-BKHĐT (Nguồn: Bộ KHĐT - thiếu một số trang)
03/2015/TT-BKHĐT - đầy đủ (Nguồn: Chinhphu.vn - Full)
03/2015/TT-BKHĐT - Phần 1 (Một giai đoạn một túi hồ sơ)
03/2015/TT-BKHĐT - Phần 2 (Một giai đoạn hai túi hồ sơ)
03/2015/TT-BKHĐT


Bài viết có liên quan:
Kết xuất đơn giá dự thầu theo mẫu mời thầu Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT   

Ý kiến khách hàng: (1)

Gửi ý kiến

Cám ơn bài viết!!!

Visited: 10880248 | Online: 71