Thông báo phát hành phiên bản 9.6.52 - Tính định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo QĐ số 79/QĐ-BXD

06/03/2017

- Tính chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định số 79/QĐ-BXD, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2017.
- Tính chi phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng theo hướng dẫn Thông tư số 329/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/03/2017.
- Tính chi phí thẩm định và phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy theo hướng dẫn Thông tư số 258/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.Xem chi tiết

Visited: 5084831 | Online: 44