Thông báo phát hành phiên bản 9.6.52 - Tính định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo QĐ số 79/QĐ-BXD

06/03/2017

- Ngày 05/05/2017: Đã phát hành dữ liệu bổ sung định mức công bố theo QĐ số 235/QĐ-BXD và QĐ số 236/QĐ-BXD.
- Tính chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định số 79/QĐ-BXD, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2017.
- Tính chi phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng theo hướng dẫn Thông tư số 329/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/03/2017.Xem chi tiết

Visited: 5190743 | Online: 277