Thông báo phát hành phần mềm ADTPro phiên bản 9.0 (Thẩm tra, thẩm định dự toán tự động)

15/01/2015

Ngày 15/01/2014, công ty Quyết Toàn phát hành phần mềm lập Dự toán - Dự Thầu - Thẩm tra, thẩm định ADTPro phiên bản 9.0. Đây là phiên bản kế thừa toàn bộ tính năng của phiên bản 8.0
Bổ sung mới chức năng Thẩm tra, thẩm định dự toán tự động.
Tất cả khách hàng đang sử dụng phiên bản Dự toán - Dự thầu đều được nâng cấp miễn phí chức năng Thẩm tra, thẩm định dự toán.Xem chi tiết

Video hướng dẫn sử dụng ADTPro

Hình ảnh phần mềm ADTPro

  1. Nhập khối lượng - xem phân tích vật tư
Visited: 1601401 | Online: 9