Thông báo phát hành ADTPro phiên bản 9.2.31 - Tính đơn giá nhân công và máy thi công theo CV số 465/SXD-KTXD

22/05/2015

Ngày 14/05/2015, Sở Xây dựng tỉnh Lâm đồng đã phát hành công văn số 465/SXD-KTXD công bố bảng giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm đồng.
Theo công văn này, giá nhân công đã được tính toán và công bố căn cứ theo thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng, giá ca máy tính toán căn cứ theo thông tư số 06/2010/TT-BXD, nhân công điều khiển máy thi công đã được tính toán theo đúng thông tư số 01/2015/TT-BXD.Xem chi tiết

Visited: 1850027 | Online: 7