Thông báo phát hành phiên bản 9.2.57

20/07/2015

Nâng cấp chức năng khai báo, nhận diện tập tin excel, tiến hành chuyển dữ liệu từ tập tin excel phục vụ công tác thẩm tra dự toán.
Bổ sung các chức năng cảnh báo nhắc nhở, giúp người sử dụng tránh sai sót khi lập dự toán.
Khoản mục chi phí bảng THDT hiển thị tỷ lệ định mức theo kiểu %.Xem chi tiết

Visited: 2425323 | Online: 5