Thông báo: Thu thập mẫu dữ liệu phục vụ kiểm thử (Test) chức năng Thẩm tra dự toán

10/10/2014

Thu thập dữ liệu lập dự toán phục vụ kiểm thử (Test) chức năng Thẩm tra dự toán của phần mềm ADTPro.Xem chi tiết

Video hướng dẫn sử dụng ADTPro

Hình ảnh phần mềm ADTPro

  1. Nhập khối lượng - xem phân tích vật tư
Visited: 1167506 | Online: 13