Thông báo hướng dẫn chuyển dữ liệu từ tập tin excel vào phần mềm ADTPro

05/12/2015

Sử dụng phần mềm hỗ trợ từ xa Teamviewer kết hợp hướng dẫn qua điện thoại khi thực hiện nhằm hướng dẫn khách hàng chuyển dữ liệu từ tập tin dự toán excel bất kỳ vào phần mềm ADTPro.
Hướng dẫn thẩm tra dự toán bằng phần mềm thay vì thực hiện nhập lại mã hiệu đơn giá, khối lượng để thực hiện thẩm tra dự toán một cách thủ công như hiện nay.
Thời gian: Từ 07/12/2015 - 30/01/2016.Xem chi tiết

Visited: 3140882 | Online: 29