Thông báo phát hành phần mềm dự toán mới ADTExcel phiên bản Beta

09/10/2020

Ngày 24/09/2020 công ty Quyết Toàn đã phát hành phần mềm dự toán mới ADTExcel phiên bản Beta.

Phiên bản Beta sẽ được gởi đến một số đơn vị đang sử dụng khóa cứng ADTPro để chạy thử nghiệm, phát hiện lỗi và góp ý hoàn thiện trước khi phát hành phiên bản thương mại.
Xem chi tiết

Visited: 9705187 | Online: 1842