Thông báo phát hành phiên bản 9.6.12 - Tính lương nhân công theo TT số 05/2016/TT-BXD

04/06/2016

Cập nhật đơn giá xây dựng công trình TP. Hồ Chí Minh năm 2016 (công bố kèm theo QĐ số 3384/QĐ-UBND).
Cập nhật đơn giá Bình Thuận, An Giang, Đồng Nai, Long An năm 2016.
Phát hành bổ sung phiên bản 9.6.18 (12/08/2016).
Xem chi tiết

Visited: 4252314 | Online: 2018