Thông báo phát hành phiên bản 9.6.52 - Tính định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo QĐ số 79/QĐ-BXD

06/03/2017

- 10/06/2017: Khắc phục lỗi chênh lệch tính toán ADTPro và kết xuất Excel khi lập dự toán tính giá ca máy theo TT số 06/2016/TT-BXD trên file dữ liệu cũ.
- 05/05/2017: Đã phát hành dữ liệu bổ sung định mức công bố theo QĐ số 235/QĐ-BXD và QĐ số 236/QĐ-BXD.
- Tính chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định số 79/QĐ-BXD, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2017.
- Và nhiều Thông tư có hiệu lực từ tháng 3/2017.Xem chi tiết

Visited: 8015919 | Online: 474