Thông báo: Cập nhật định mức dự toán xây dựng công trình phần Xây dựng và Lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo QĐ số 588/QĐ-BXD, 587/QĐ-BXD

03/09/2014

Nhằm giúp các đơn vị tư vấn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình phần Xây dựng và Lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo QĐ số 588/QĐ-BXD, 587/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014 Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong công tác lập dự toán công trình, công ty chúng tôi đã bổ sung dữ liệu định mức 588/QĐ-BXD, 587/QĐ-BXD cho các tỉnh lựa chọn lập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trìnhXem chi tiết

Video hướng dẫn sử dụng ADTPro

Hình ảnh phần mềm ADTPro

  1. Nhập khối lượng - xem phân tích vật tư
Visited: 1047348 | Online: 294