Thông báo phát hành phần mềm ADTPro phiên bản 9.2.16

04/04/2015

Ngày 03/04/2015, công ty chúng tôi đã phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.2.16, bổ sung mới và chỉnh sửa một số chức năng sau:
- Khắc phục lỗi chạy Thẩm tra dự toán.
-Thay đổi thuật toán nhận diện tập tin excel nạp vào phần mềm dự toán.Xem chi tiết

Visited: 1762215 | Online: 2