Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ (đơn giá năm 2014)

11/04/2014

Ngày 31/03/2014, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định số 81/QĐ-SXD v/v công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đơn giá này đã bao gồm đơn giá sửa đổi, bổ sung công bố theo các quyết định số 1091/QĐ-BXD; 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD.

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương cơ bản là 1.780.000 đồng/tháng.Xem chi tiết

Video hướng dẫn sử dụng ADTPro

Hình ảnh phần mềm ADTPro

  1. Nhập khối lượng - xem phân tích vật tư
Visited: 611339 | Online: 107