Thông báo phát hành phiên bản 9.3.15

15/11/2015

Hỗ trợ lập dự toán theo NĐ số 32/2015/NĐ-CP, hệ số theo thông tư số 04/2010/TT-BXD.

Tự động nhận diện tập tin dự toán Excel thuộc mẫu nào trong danh sách nhận diện sẵn.
Chỉnh sửa chức năng lựa chọn biểu mẫu lập đơn giá dự thầu, lập bảng tổng hợp chi phí xây dựng ra ngoài, không sử dụng shortcut menu như phiên bản cũ. - và nhiều tính năng khác.Xem chi tiết

Visited: 2613940 | Online: 14