Thông báo phát hành ADTPro phiên bản 9.2.38 - Tính giá ca máy theo TT số 06/2010/TT-BXD, lương nhân công điều khiển máy theo TT số 01/2015/TT-BXD

08/06/2015

Ngày 06/06/2015, công ty Quyết Toàn đã phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.2.38.
Phiên bản này đã bổ sung chức năng tính giá ca máy theo thông tư số 06/2010/TT-BXD, chi phí nhân công điều khiển máy thi công xây dựng công trình áp dụng theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ xây dựng.Xem chi tiết

Visited: 2006827 | Online: 3