Câu hỏi thường gặp

Mã hiệu, định mức, đơn giá

Mã hiệu đơn giá công việc có chữ a hoặc dấu + nhưng chi phí vật liệu lại bằng 0

Đơn giá các địa phương hầu hết được công bố với cấp phối vật liệu vữa xây và vữa bê tông sử dụng xi măng PC30. Thị trường hiện nay đã không còn sản xuất xi măng PC30 hoặc có nhưng rất ít, chủ yếu đang lưu hành xi măng PC40. Đáp ứng nhu cầu tính toán hồ sơ dự toán và thi công xây lắp với xi măng PC40, phần mềm ADTPro đã cung cấp chức năng chuyển đối xi măng PC30 sang xi măng PC40, mã hiệu đơn giá có chữ a hoặc dấu + là một phần giải pháp của chức năng chuyển đổi xi măng PC30 sang xi măng PC40.

19/12/2010

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tại sao phần mềm ADTPro hiển thị mức lương tối thiểu là 350.000 đồng/tháng

Trên màn hình nền của phần mềm ADTPro hiển thị thông tin lương tối thiểu: 350.000 đồng/tháng, trong khi hiện nay đang áp dụng lương tối thiểu theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP phải là 980.000 đồng/tháng mới đúng?

12/08/2010

0 phản hồi

Xem chi tiết
Lỗi khi chuyển đổi công tác bê tông lót móng đá 4x6 Mác 100 PC30 sang bê tông lót móng đá 4x6 Mác 100 PC40

Xuất hiện lỗi khi chuyển đổi mã hiệu đơn giá bê tông lót móng đá 4x6 mác 100 xi măng PC30 sang sử dụng xi măng PC40.

20/01/2009

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 10626864 | Online: 361