Tin tức & sự kiện

Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (năm 2016)
Ngày 19/01/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (đơn giá năm 2016) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (QĐ số 127/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ số 128/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 129/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 126/QĐ-UBND). 5. Đơn giá xây dựng công trình - Phần dịch vụ công ích đô thị (QĐ số 130/QĐ-UBND).
Ngày 19/01/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm đồng (đơn giá năm 2016) gồm các bộ đơn giá sau:
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (QĐ số 127/QĐ-UBND).
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ số 128/QĐ-UBND).
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 129/QĐ-UBND). 
4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 126/QĐ-UBND).
5. Đơn giá xây dựng công trình - Phần dịch vụ công ích đô thị (QĐ số 130/QĐ-UBND).
 
I. Chi phí vật liệu:
Chi phí vật liệu trong bộ đơn giá tính theo mặt bằng giá quý III năm 2015 của tỉnh Lâm đồng (mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến chân công trình).
 
II. Chi phí nhân công:
Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương đầu vào vùng II (Đà Lạt, Bảo Lộc) - mức 2.150.000 đồng/tháng căn cứ theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 
Đối với công trình xây dựng trên địa bàn vùng III (Đức Trọng, Di Linh) và vùng IV (Khu vực các huyện còn lại) theo quy định phân vùng tại Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ, thì chi phí nhân công trong đơn giá được điều chỉnh theo hệ số như sau:
- Vùng III (Lương tối thiểu 2.000.000 đồng/tháng), hệ số: 0,930 (2.000.000/2.150.000);
- Vùng IV (Lương tối thiểu 1.900.000 đồng/tháng), hệ số: 0,884 (1.900.000/2.150.000);
 
III. Chi phí máy thi công
- Mức lương đầu vào để xác định lương nhân công thợ lái máy được lấy theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng - mức lương vùng II (Đà lạt, Bảo Lộc): 2.150.000 đồng/tháng.
- Nguyên giá máy và thiết bị theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD. 
- Giá nhiên liệu năng lượng (giá chưa bao gồm thuế VAT) như sau:
 + Giá xăng RON 92 là 15.900 đồng/lít; 
 + Giá dầu diezel (0,05S) là 12.573 đồng/lít; 
 + Giá dầu mazut (3S) là 7.694 đồng/lít; 
 + Giá điện là 1.622 đồng/kwh (QĐ số 2256/QĐ-BTC ngày 12/03/2015 của Bộ Công thương); 
 
Đối với công trình xây dựng trên địa bàn vùng III (Đức Trọng, Di Linh) và vùng IV (Khu vực các huyện còn lại) theo quy định phân vùng tại Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ, thì chi phí máy thi công trong đơn giá được điều chỉnh theo hệ số như sau:
- Vùng III (Lương tối thiểu 2.000.000 đồng/tháng), hệ số: 0,972;
- Vùng IV (Lương tối thiểu 1.900.000 đồng/tháng), hệ số: 0,954;

Chi phí nhân công bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị:
- Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương cơ sở là: 1.150.000 đồng/tháng được qui định tại Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang.
- Cấp bậc tiền lương tính theo mục I, bảng 6, nhóm II - Dịch vụ công ích đô thị ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/07/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Chi phí nhân công trong đơn giá chỉ bao gồm lương cấp bậc (xác định theo khoản c) chưa bao gồm các khoản khác xác định theo điểm d, e, f, g, khoản 1, điều 5 của Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH. Khi lập dự toán, tùy theo tính chất công việc và đặc thù thì bổ sung thểm các khoản nêu trên vào chi phí nhân công trong bảng tổng hợp kinh phí.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu sử dụng có thể liên hệ trực tiếp văn phòng Sở Xây dựng Lâm đồng để mua trọn bộ đơn giá.Bài viết có liên quan:
Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lâm Đồng năm 2016   

Ý kiến khách hàng: (3)

Gửi ý kiến

tại sao phần mềm G8 vẫn không cập nhật được đơn giả của tỉnh lâm đồng?

@Duong: Từ phụ lục số 1 đến phụ lục số 14 có thể tham khảo Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng.

Trong tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lâm đồng Phần khảo sát tôi thấy phần cấp địa hình còn thiếu các phụ lục ở đằng sau cuốn sách. Chỉ có phụ lục 3, còn từ phụ lục 4 trở đi không có. Cho tôi hỏi bây giờ muốn xem những phụ lục đó thì lấy ở đâu? khi chúng tôi đã mua rồi.

Visited: 8853139 | Online: 983