Câu hỏi thường gặp

Phần mềm ADTPro đã hỗ trợ lập tiến độ thi công trên MS Project phiên bản 2013
Phần mềm ADTPro đã hỗ trợ kết xuất lập tiến độ thi công với phần mềm MS Project phiên bản 2013.
Hỏi: Phần mềm ADTPro đã hỗ trợ lập tiến độ thi công với MS Project với các phiên bản nào, có thể kết xuất với MS Project 2013 hay không?
 
Trả lời: Hiện tại, phần mềm ADTPro đã có thể kết xuất tiến độ thi công sang MS Project với các phiên bản như sau: MS Project 2000, MS Project 2003, MS Project 2007, MS Project 2010 và MS Project 2013.
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10626712 | Online: 209