Câu hỏi thường gặp

Phần mềm có hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm dự toán khác không
Phần mềm ADTPro đã có chức năng hỗ trợ chuyển đổi toàn bộ dữ liệu lập dự toán từ phần mềm dự toán khác như bảng khối lượng dự toán, bảng phân tích vật tư, bảng giá vật liệu, nhân công và máy thi công phục vụ công tác kết xuất lập tiến độ thi công trên MS Project.
Hỏi: Tôi có file dự toán excel của phần mềm dự toán khác, tôi muốn hỏi phần mềm ADTPro có hỗ trợ chuyển dữ liệu từ phần mềm dự toán khác không?
 
Trả lời: Phần mềm dự toán ADTPro đã có chức năng "Nạp dữ liệu từ tập tin excel" với các lựa chọn như:
- Chỉ nạp dữ liệu bảng khối lượng dự toán hoặc tiên lượng.
- Có thể tùy chọn nạp bảng phân tích vật tư, giá vật liệu, nhân công và máy thi công.
Toàn bộ dữ liệu dự toán sẽ được chuyển vào phần mềm ADTPro. Với dữ liệu đã được chuyển vào, quý khách hàng có thể có các lựa chọn sau đây:
1. Giữ toàn bộ bảng phân tích vật tư, giá vật liệu, nhân công và máy thi công để kết xuất sang MS Project.
2. Sử dụng chức năng phân tích lại toàn bộ để phân tích lại bảng phân tích vật tư với dữ liệu theo bộ phần mềm ADTPro.

Như vậy, Quý khách hàng có thể chọn giải pháp lựa chọn phần mềm ADTPro như là công cụ trung gian để chuyển toàn bộ dữ liệu trên tập tin dự toán excel bất kỳ kết xuất lập tiến độ thi công trên MS Project.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10626787 | Online: 284