Câu hỏi thường gặp

Công trình phá dỡ sử dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công nào là đúng?
Công trình phá dỡ sử dụng đơn giá xây dựng công trình - phần Sửa chữa và đơn giá xây dựng công trình - phần Xây dựng, sử dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công như thế nào là đúng
Hỏi: Công trình phá dỡ sử dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công nào là đúng?

Trả lời: Trước hết chúng ta cần tìm hiểu bản chất của việc điều chỉnh hệ số nhân công. Như đã biết, mức lương tối thiếu do Chính phủ ban hành qua từng thời kỳ sẽ có sự điều chỉnh tăng theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
 
Cụ thể các mức lương tối thiểu từ năm 2000 đến nay gồm các mức lương: 140.000; 210.000; 290.000; 350.000; 450.000; 540.000 và (650.000, 690.000, 730.000 và 800.000). Đầu năm 2010 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu mới.
 
Bộ đơn giá xây dựng công trình của các địa phương ban hành tại thời điểm nào sẽ áp dụng mức lương tối thiếu tại thời điểm đó, ví dụ nếu ban hành tại thời điểm năm 2001 hoặc 2002, mức lương tối thiểu là 210.000,  nếu ban hành tại thời điểm đầu năm 2006, mức lương tối thiểu là 350.000 nếu ban hành những tháng cuối năm 2006, mức lương tối thiểu là 450.000 (xem thêm phần thuyết minh bộ đơn giá các tỉnh để biết được chính xác mức lương tối thiểu mà bộ đơn giá các tỉnh đang áp dụng).
 
Nếu năm 2006 vừa ban hành bộ đơn giá với mức lương tối thiểu là 350.000, sau đó Chính phủ ban hành mức lương tối thiểu là 450.000 mà phải xây dựng bộ đơn giá xây dựng công trình với mức lương tối thiểu mới sẽ là nhiệm vụ bất khả thi cho cả cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị thường xuyên sử dụng bộ đơn giá. Cách tối ưu nhất là sử dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công để điều chỉnh về mặt bằng lương mới. Từ 210.000 về mức lương 690.000 hoặc từ 350.000 về mức lương 690.000.
 
Đối với các địa phương ban hành bộ đơn giá xây dựng, lắp đặt và sửa chữa tại cùng một năm với cùng một mức lương tối thiểu, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công có vẻ đơn giản, rắc rối chỉ phát sinh khi các các địa phương ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình - phần Xây dựng và phần Lắp đặt vào năm 2006, còn bộ đơn giá xây dựng công trình - phần Sửa chữa ban hành năm 2001 (hoặc 2002). Câu hỏi được đặt ra là những công trình phá dỡ sẽ sử dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công nào đây?
 
Nhiều người sẽ trả lời rất đơn giản: dễ mà công trình phá dỡ thì cứ sử dụng hệ số điều chỉnh nhân công sửa chữa (hệ số này nằm trong khoảng từ 4.0 đến hơn 5 tùy theo địa phương) là đúng thôi.
 
Đáp án đúng là: Nếu toàn bộ mã hiệu bạn sử dụng là mã hiệu bắt đầu bằng chữ X ban hành với mức lương là 210.000 thì sử dụng hệ số điều chỉnh nhân công sửa chữa là đúng.
 
Nếu công trình phá dỡ của bạn vừa có mã hiệu bắt đầu bằng chữ X vừa có mã hiệu bắt đầu bằng chữ A mà sử dụng chung một hệ số điều chỉnh nhân công sửa chữa thì vô tình bạn đang lập dự toán với mức lương tối thiểu cho các công tác bắt đầu bằng mã hiệu A với mức lương tối thiểu trong tầm khoảng 1.400.000 (350.000*4.x), mức lương tối thiểu này cao hơn nhiều so với mức lương tối thiểu do Chính phủ ban hành sẽ áp dụng từ đầu năm 2010 là  980.000 đồng/tháng.
 
Vậy giải pháp xử lý cho trường hợp này như thế nào:
 
- Thông thường công trình phá dỡ, mã hiệu công việc chủ yếu sẽ là mã hiệu đơn giá bắt đầu bằng chữ X (hoặc S) và lẽ dĩ nhiên ta sẽ sử dụng hệ số điều chỉnh phần nhân công sửa chữa.
- Những mã hiệu đơn giá phá dỡ với mã hiệu công việc bắt đầu bằng chữ A sẽ sử dụng hệ số điều chỉnh phần nhân công xây dựng mới. 
- Tại bảng THKP sử dụng chức năng tách chi phí nhân công theo loại công tác và tách chi phí máy thi công theo loại công tác. Tương ứng với mỗi loại đơn giá sẽ sử dụng hệ số điều chỉnh theo hướng dẫn của địa phương.
 
Đối với phần hệ số cho phần dự thầu, thực hiện điều chỉnh hệ số như sau:
- Lập công thức dự thầu cho hạng mục công trình vừa có xây mới vừa có sửa chữa thì phải tách ra làm 02 phần riêng sửa chữa riêng, làm mới riêng. Phần mềm đã có chức năng gộp lại trong tất cả công tác trong bảng dự thầu.
- Hoặc nhập tất cả công tác trong 01 hạng mục công trình và lập hệ số theo nhóm công tác nào nhiều hơn rồi xuất ra Excel chỉnh lại hệ số nhân công trong bảng phân tích chi tiết giá dự thầu.
- Chọn chức năng tính bảng lương nhân công (chọn mức lương tối thiểu và hệ số khu vực nếu có) phần mềm sẽ tính toán bậc lương nhân công, lúc này quý khách hàng không cần quan tâm đến hệ số điều chỉnh nhân công.
- Từ phiên bản 6.3.3 phần mềm ADTPro đã cho phép thiết lập hệ số nhân công theo loại công tác, cụ thể nếu là nhân công sử dụng mã hiệu xây dựng mới thì điều chỉnh hệ số riêng và nhân công sử dụng mã hiệu sửa chữa thì điều chỉnh hệ số riêng.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10626737 | Online: 234