Câu hỏi thường gặp

Không thể download bảng giá ca máy, thiết bị thi công
Hỏi: Tôi có thể download hầu hết dữ liệu có trên website, nhưng khi click vào bảng giá ca máy Bình Phước và Bình Dương thì không thể download

Trả lời: Tất cả các tài liệu đính kèm bài viết đều được quản trị website cập nhật thông tin đầy đủ. Có một số tài liệu chưa có tập tin dạng file mềm nên chưa thể upload.

Quý khách hàng đang sử dụng Phần mềm dự toán ADTPro, vui lòng gởi email với nội dung sau:   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9705110 | Online: 1765