Download

Thông tư quy định giá bán điện từ năm 2006 đến nay
Giá bán điện từ năm 2006 đến 2008 nhìn chung ít thay đổi, từ đầu năm 2009 giá bán điện thường xuyên thay đổi. Tổng hợp thông tư quy định giá bán điện bình quân giúp Quý khách dễ dàng tìm kiếm giá bán điện bình quân áp dụng tính giá ca máy thi công lập hồ sơ dự toán, hồ sơ dự thầu.
Cập nhật đến ngày 20/03/2019
STT Nội dung Giá bình quân (đ/kWh) Thời gian thực hiện
1 Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019: Quy định về giá bán điện 1.864,44 20/03/2019 - 
2 Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017: Quy định về giá bán điện 1.720,65 01/12/2017 - 20/03/2019
3 Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015: Quy định về giá bán điện 1.622,01 16/03/2015 30/11/2017
4 Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/05/2014: Quy định về giá bán điện 1.508,85 01/06/2014 15/03/2015
5 Thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31/07/2013: Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện 1.508,85 01/08/2013 - 31/05/2014
6 Thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012: Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện 1.437 22/11/2012 - 31/07/2013
7 Thông tư số 17/2012/TT-BCT ngày 29/06/2012: Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện 1.369 01/07/2012 - 21/11/2012
8 Thông tư số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011: Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện 1.304 20/12/2011 - 30/06/2012
9 Thông tư số 05/2011/TT-BCT ngày 25/02/2011: Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện 1.242 01/03/2011 - 19/12/2011
10 Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24/02/2010: Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện 1.058 01/03/2010 - 28/02/2011
12 Thông tư số 05/2009/TT-BCT ngày 26/02/2009: Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện 948,5 01/03/2009 - 28/02/2010
13 Thông tư số 11/2006/TT-BCN ngày 20/12/2006: Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện   01/01/2007 - 28/02/2009

    

Ý kiến khách hàng: (2)

Gửi ý kiến

ADTPro có nhiều tính năng rất hữu ích. Ngoài ra, phần mềm có nhiều hỗ trợ rất chuyên nghiệp và chuyên sâu cho người sử dụng. Rất thuận lợi. Rất cám ơn

Hay quá, công ty tập hợp bảng giá điện theo trình tự thời gian như vậy rất dễ tìm kiếm. Cảm ơn

Visited: 10626755 | Online: 252