Câu hỏi thường gặp

Hiển thị nhiều công trình đã mở làm việc trước đây
Hiển thị nhiều tập tin công trình đã mở làm việc trước đây.
Hỏi: Phần mềm ADTPro chỉ hiển thị 10 tập tin công trình, tôi muốn hiển thị nhiều công trình đã mở trước đó thì phải làm cách nào?
 
Trả lời: Phần mềm ADTPro lưu mặc định tập tin công trình tại thư mục ..\CongTrinh. Ngoài ra, người sử dụng có thể chủ động chọn ổ đĩa, thư mục và đặt tên tập tin công trình muốn lưu trữ.

Để giúp người sử dụng mở lại các công trình đã làm việc trong thời gian gần đây một cách đơn giản và nhanh nhất, phần mềm ADTPro sẽ hiển thị 10 tập tin công trình khi khởi động ADTPro hoặc chọn khi chọn Mở công trình.


Hình: 10 tập tin công trình mở gần đây nhất

Do thiết lập mặc định của phần mềm ADTPro chỉ hiển thị 10 tập tin, tập tin thứ 11 sẽ trôi xuống dưới và không hiển thị. Nhiều người sử dụng ADTPro đã cảm thấy lúng túng khi mở lại những công trình trước đây (có thể do không nhớ thư mục lưu trữ).

Khai báo hiển thị số tập tin công trình theo yêu cầu:
- Vào menu Thông tin hệ thống chọn Tùy chọn, mở Tab Các tùy chọn khác.
- Tại mục số tập tin công trình mở gần đây chọn 10, 15, 20,... và tối đa là 500 tập tin công trình. Nhấn vào nút X để đóng màn hình tùy chọn.
- Vào mục Mở công trình để xem lại danh sách tập tin công trình mở gần đây nhất. 


Hình: Khai báo hiển thị số tập tin công trình mở gần đây   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10878043 | Online: 1534