Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để sử dụng đồng thời bê tông thương phẩm và bê tông trộn thủ công trong cùng một hạng mục công trình
Bê tông lót móng đá 4x6 sử dụng bê tông trộn thủ công, các công tác khác sử dụng bê tông thương phẩm trong cùng một hạng mục công trình.
Hỏi: Trong cùng một hạng mục công trình hầu hết công tác bê tông đều sử dụng bê tông thương phẩm, chỉ có một số nội dung công việc sử dụng bê tông trộn thủ công thì phải làm thế nào?
 
Trả lời: ADTPro đã cho phép người sử dụng lựa chọn chức năng sử dụng bê tông thương phẩm khi tạo hạng mục công trình. Tuy nhiên do yêu cầu thực tế, một số nội dung công việc cần sử dụng bê tông trộn thủ công. Trong trường hợp này người sử dụng bật sheet PTVT (Phân tích vật tư), lựa chọn mã hiệu cần sử dụng bê tông trộn thủ công, nhấn chuột phải lên tên bê tông thương phẩm chọn phân tích chi tiết bê tông.   
Visited: 10878189 | Online: 1680