Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để chuyển từ dự toán sử dụng bê tông trộn thủ công sang bê tông thương phẩm
Hướng dẫn cách chuyển đổi mã hiệu đơn giá từ bê tông trộn thủ công sang sử dụng bê tông thương phẩm
Hỏi: Tôi đã lập dự toán hoàn chỉnh rồi nhưng giờ muốn chuyển toàn bộ công tác bê tông sang bê tông thương phẩm thì làm cách nào?
 
Trả lời: Nếu dự toán đã lập hoàn chỉnh, Quý khách cần thực hiện theo 2 bước sau để chuyển sang sử dụng bê tông thương phẩm. 
- Bước 1: Khi lập dự toán với công tác sử dụng bê tông trộn thủ công thường chọn nhóm mã hiệu AF.1* với độ sụt 2-4cm. Muốn chuyển sang sử dụng bê tông thương phẩm, cần phải thay đổi mã hiệu AF.1 sang nhóm mã hiệu AF.3* tương ứng với độ sụt 14-17cm (đổ bằng bê tông thương phẩm).
- Bước 2: Vào menu Hồ sơ chọn Đổi tên hạng mục, giá thông báo, lập hồ sơ dự toán, đánh dấu chọn vào mục Sử dụng bê tông thương phẩm
 
Khi xem PTVT, phần mềm ADTPro sẽ tiến hành phân tích những mã hiệu đã chuyển đổi từ AF.1* sang mã hiệu đơn giá AF.3* sử dụng bê tông thương phẩm. Các mã hiệu sử dụng bê tông trộn thủ công như công tác bê tông lót móng đá 4x6 vẫn phân tích chi tiết gồm cát, đá, xi măng, nước.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10878196 | Online: 1687