Câu hỏi thường gặp

Tại sao lại có hiện tượng mã hiệu đơn giá có chữ a lại không phân tích hao phí vật tư
Hỏi: Tại sao tại bảng phân tích vật tư, một số mã hiệu đơn giá có chữ a chỉ phân tích nhân công và máy thi công mà không phân tích hao phí vật liệu?
 
Trả lời: Bộ đơn giá XDCB mà các tỉnh/thành phố ban hành trong năm 2006 hoặc trong năm 2007 đều dựa trên các quyết định số 24/2005/QĐ-BXD (nay chuyển thành công bố theo CV số 1776/BXD-VP), 33/2005/QĐ-BXD (nay chuyển thành công bố theo CV số 1777/BXD-VP) đều sử dụng định mức vữa XMPC30. Ngoại trừ một số tỉnh ban hành đồng thời mã hiệu công việc sử dụng định mức vữa XMPC30 và XMPC40 hoặc chỉ ban hành mã hiệu sử dụng định mức vữa XMPC40. 
 
Thực tế hiện nay thị trường lại chủ yếu cung cấp XMPC40, thông báo giá hằng tháng do liên sở Tài chính - Xây dựng phát hành cũng đã bắt đầu hạn chế thông báo giá XMPC30, điều này làm cho các đơn vị tư vấn thiết kế và thi công khó khăn trong công tác lập dự toán, thẩm tra, thi công và quyết toán với XMPC30.
 
Để giúp các đơn vị dễ dàng trong việc lựa chọn đơn giá sử dụng XMPC30 hoặc XMPC40 trong việc áp dụng chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, chúng tôi đã tiến hành cập nhật và bổ sung bộ đơn giá sử dụng định mức cấp phối vữa sử dụng XMPC40 theo nguyên tắc sau, cứ mỗi mã hiệu đơn giá sử dụng định mức vữa XMPC30, công ty chúng tôi sẽ bổ sung một mã hiệu đơn giá tương ứng sử dụng định mức vữa XMPC40, để phân biệt mã hiệu đơn giá này so với mã hiệu đơn giá chuẩn trong bộ đơn giá XDCB, thì thường có thêm chữ a hoặc dấu + ở sau mã hiệu thêm vào.
 
Bộ đơn giá XDCB của các địa phương đã ban hành mã hiệu công việc xây bằng gạch Tuynel 2 lỗ có chữa "a" ở sau cùng thì chúng tôi sử dụng kí hiệu là dấu + để phân biệt mã hiệu XMPC40, đối với các tỉnh không ban hành mã hiệu có chữ "a", chúng tôi sẽ sử dụng chữ "a" để phân biệt mã hiệu XMPC40.

Từ năm 2011 trở lại đây, một số địa phương đã công bố đơn giá xây dựng công trình thay thế cho bộ đơn giá đã công bố năm 2006. Hầu hết các đơn giá đều sử dụng cấp phối định mức vữa XMPC40, với những bộ đơn giá này, phần mềm ADTPro không cần phải bổ sung thêm mã hiệu có chữa a như bộ đơn giá ban hành năm 2006.

Một số hạng mục công trình cũ đang làm với bộ đơn giá cũ nay chuyển sang bộ đơn giá mới, khách hàng cần phải thực hiện theo đúng trình tự sau:
- Bước 1: Chuyển đổi toàn bộ mã hiệu đơn giá sử dụng XMPC40 về XMPC30, mục đích để quay trở về mã hiệu đơn giá không sử dụng chữ a.
- Bước 2: Thay đổi bộ đơn giá năm 2006 sang bộ đơn giá mới (2011).
Nếu làm theo đúng trình tự trên tất cả các mã hiệu đơn giá sau khi được chuyển đổi sẽ được phân tích thành phần hao phí với định mức cấp phối vữa XMPC40.
Trong trường hợp chưa thực hiện thao tác chuyển đổi mã hiệu đơn giá tại bước 1 nhưng lại thực hiện ngay bước 2, phần mềm ADTPro sẽ chuyển sang bộ đơn giá mới. Tuy nhiên, để bảo đảm chuyển toàn bộ bảng khối lượng dự toán, phần mềm sẽ tự động bổ sung mã hiệu đơn giá có chữ a nhưng mã vữa là K dẫn đến kết quả phân tích hao phí chỉ có nhân công hoặc máy thi công mà không có vật liệu.
Khắc phục: Mở bảng khối lượng thay mã hiệu đơn giá có chữ a bằng cách xóa bỏ chữ a (chỉ áp dụng với bộ đơn giá đã ban hành mã hiệu sử dụng định mức cấp phối vữa XMPC40.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10878155 | Online: 1646