Download

Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp
- Đơn giá xây lắp ĐZ (7606/BCT-NL); Đơn giá lắp đặt TBA (7606/BCT-NL)
- Đơn giá xây lắp ĐZ (8001/BCT-TCNL): Bổ sung, sửa đổi định mức 6061/QĐ-BCT; Bổ sung, sửa đổi đơn giá 7606/BCT-NL
- Đơn giá xây lắp ĐZ (4167/BCT-TCNL): Sửa đổi đơn giá 8001/BCT-TCNL, đơn giá 7606/BCT-NL
1. Ngày 05/08/2009, Bộ Công Thương đã ban hành công văn số 7606/BCT-NL công bố đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành xây lắp công trình đường dây và trạm biến áp điện, bộ đơn giá gồm 2 tập:
- Tập đơn giá XDCB chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện.
- Tập đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt Trạm biến áp.

2. Ngày 29/08/2011, Bộ Công thương đã ban hành công văn số 8001/BCT-TCNL v/v công bố hiệu chỉnh, bổ sung ĐM - ĐG chuyên ngành xây lắp công trình ĐZ và TBA. Công văn này công bố định mức sửa đổi, bổ sung định mức đã ban hành theo QĐ số 6061/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 và đơn giá chỉnh sửa đã ban hành theo công văn số 7606/BCT-NL.

3. Ngày 14/05/2013, Bộ Công thương đã ban hành công văn số 4167/BCT-TCNL v/v công bố hiệu chỉnh đơn giá xây dựng chuyên ngành xây lắp công trình ĐZ và TBA. Công văn này đã hiệu chỉnh một số đơn giá đã ban hành theo 7606/BCT-NL và đơn giá đã ban hành theo công văn số 8001/BCT-TCNL.

Như vậy, kể từ ngày 14/05/2013 trở đi, lập dự toán xây dựng công trình ĐZ và TBA phải áp dụng các bộ đơn giá sau: 7606/BCT-NL8001/BCT-TCNL4167/BCT-TCNL.

Download tập tin đính kèm:
7606_BCT_NL_05_08_2009.doc
8001_BCT_TCNL_29_08_2011.pdf
4167_BCT_TCNL_14_05_2013.pdf   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9705115 | Online: 1770