Câu hỏi thường gặp

Cách xác định lương nhân công dịch vụ công ích đô thị: Duy trì cây xanh đô thị theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD
Tính tiền lương nhân công dịch vụ công ích đô thị: Duy trì, chăm sóc cây xanh đô thị, chiếu sáng công cộng, thu gom vận chuyển rác có tính theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD hay không?
Hỏi: Kiểm tra dự toán hạng mục công trình liên quan đến lĩnh vực cây xanh tại khu vực TPHCM, tôi thấy dự toán đang áp dụng nhân công bậc 3,5/7 nhóm II - A.1.5239.519 đồng/ngày và nhân công bậc 4,0/7 (nhóm II- A.1.5)258.500 đồng/ngày là đúng hay sai?
 
Trả lời: Tại TPHCM, cách xác định tiền lương nhân công trong các bộ đơn giá xây dựng công trình như XD, LĐ, KS có một số khoản phụ cấp khác so với các tính tiền lương nhân công trong các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị (xem mục 1 và 2 phần trả lời bên dưới đây).
1. Bộ đơn giá duy trì xây xanh đô thị thành phố Hồ Chí Minh công bố kèm theo QĐ số 4845/UBND-ĐTMT ngày 28/09/2010 có phần thuyết minh chi phí nhân công như hình sau:
Thuyết minh tính lương nhân công cây xanh, chiếu sáng công cộng
 
2. Bảng tiền lương nhân công duy trì cây xanh đô thị công bố theo QĐ số 4845/UBND-ĐTMT như hình sau:
Thuyết minh tính lương nhân công cây xanh, chiếu sáng công cộng
 
3. Mục số 2, phụ lục số 2 - Thông tư số 01/2015/TT-BXD qui định, Nhân công nhóm II là các công tác không thuộc nhóm I như hình sau:
Thuyết minh tính lương nhân công cây xanh, chiếu sáng công cộng
 
4. Tại khu vực TPHCM, cơ quan quản lý nhà nước của địa phương vẫn chưa ban hành văn bản hướng dẫn lập dự toán theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD. Nhiều đơn vị tư vấn đã chủ động tính tiền lương nhân công xây dựng và giá ca máy theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD để lập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình. Vậy tiền lương nhân công liên quan đến công tác cây xanh thì tính thế nào, căn cứ theo thông tư số 01/2015/TT-BXD nếu không thuộc qui định nhân công nhóm I thì chắc chắn là nhân công nhóm II. Xem bảng số 1 - phụ lục số 2, nhân công bậc 3,5/7 nhóm II - A.1.5 và nhân công bậc 4,0/T nhóm II - A.1.5 có hệ số lương theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD có hệ số lương như sau: 2.652.86. Bảng tính lương nhân công cây xanh theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD như hình sau:
Thuyết minh tính lương nhân công cây xanh, chiếu sáng công cộng
 
5. Quay trở lại nội dung câu hỏi, có vẻ như nhân công 3,5/7 (nhóm II - A.1.5) là 239.519 đồng và nhân công 4,0/7 (nhóm II - A.1.5) là 258.500 đồng hoàn toàn đúng với tính toán tiền lương nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD. 

Nhiều đơn vị đã có sự nhầm lẫn khi cho rằng, nhân công sử dụng trong các công tác dịch vụ đô thị (duy trì, chăm sóc cây xanh, chiếu sáng công cộng,..) là nhân công nhóm II theo qui định tại thông tư số 01/2015/TT-BXD. Thật ra, thông tư số 01/2015/TT-BXD chỉ quy định hệ số bậc lương và cách tính lương cho phần nhân công xây dựng, lương nhân công điều khiển máy thi công,... riêng nhân công dịch vụ công ích đô thị sẽ do Bộ Lao động thương binh và Xã hội ban hành, xem công văn số 1251/BXD-KTXD ngày 09/06/2015 của Bộ Xây dựng trả lời Sở Xây dựng Hải Phòng như sau:
Thuyết minh tính lương nhân công cây xanh, chiếu sáng công cộng
 
6. Ngày 14/07/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước, mục 6 - phụ lục Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH qui định nhân công duy trì chăm sóc cây xanh thuộc nhóm 6. Dịch vụ công ích đô thị và có hiệu lực từ ngày 01/09/2015.
Thuyết minh tính lương nhân công cây xanh, chiếu sáng công cộng
 
7. Xử lý chuyển tiếp, trong khi qui định mới về nhân công dịch vụ công ích có hiệu lực vào ngày 01/09/2015, trong giai đoạn này nên sử dụng văn bản hướng dẫn hiện hành của địa phương để xác định nhân công dịch vụ công ích đô thị(cây xanh, chiếu sáng công cộng). Tại TPHCM, văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán đang áp dụng với mức lương tối thiểu là 2.000.0000 (CV số 9427 áp dụng cho các bộ đơn giá xây dựng công trình, CV số 5626 áp dụng cho bộ đơn giá dịch vụ công ích).
 
Như vậy đối với nhân công cây xanh nên sử dụng hệ số nhân công là: 2,041 và máy thi công là 1,338 như hình sau:
Thuyết minh tính lương nhân công cây xanh, chiếu sáng công cộng
 
Như vậy, nếu sử dụng hệ số điều chỉnh nhân công theo công văn số 5626/UBND-ĐTMT, Nhân công bậc 3,5/7 (nhóm II - A.1.5) = 106.338*2,041 = 217.036 đồng và nhân công bậc 4,0/7 (nhóm II - A.1.5) = 114.781 *2,041 = 234.268 đồng.

Tóm lại, nếu xác định tiền lương nhân công dịch vụ công ích đô thị theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD với kết quả tính toán nhân công bậc 3,5/7 nhóm II - A.1.5 là 239.519 đồng/ngày và nhân công bậc 4,0/7 (nhóm II- A.1.5) là 258.500 đồng/ngày là sai.   

Ý kiến khách hàng: (1)

Gửi ý kiến
V. Anh

07:36 - 13/08/2015

Trả lời bài viết

Thích 3

Cảm ơn, tôi cũng đang cần lập dự toán phần cây xanh theo thông tư số 01/2015/TT-BXD.

Visited: 10626866 | Online: 363