Câu hỏi thường gặp

Không thể nạp dữ liệu thông báo giá tháng 11/2010 tỉnh Lâm Đồng
Xử lý thông báo lỗi không tìm thấy tập tin ..\dongia\lamdong\2010\7677782007.dat
Hỏi: Tôi đã tải (download) giá tháng 11/2010 của tỉnh Lâm đồng nhưng khi sử dụng chức năng Nạp thông báo giá liên sở Tài chính - Xây dựng, phần mềm lập dự toán - dự thầu ADTPro hiển thị thông báo như hình sau:

 
Trả lời: Ngày 14/10/2010, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn số 841/SXD-KTXD (sau đây gọi tắt là 841) công bố giá nhân công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và công văn số 842/SXD-KTXD (sau đây gọi tắt là 842) công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
 
Công văn số 841 và công văn số 842 đã có những thay đổi cơ bản về cách xác đinh chi phí nhân công so với những văn bản hướng dẫn từ năm 2006 đến nay như sau: một số khoản phụ cấp khác được tính là 33% lương cơ bản (các văn bản hướng dẫn trước đây cho phép tính 30% lương cơ bản). 
 
Chi phí máy thi công từ trước đến này vẫn điều chỉnh chi phí dựa trên bảng giá ca máy theo Thông tư số 06/2005/TT-BXD thì nay Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã công bố bảng giá ca máy theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD, lẽ dĩ nhiên chi phí giá ca máy sẽ cao hơn trước đây (do thay đổi nguyên giá ca máy, nhiên liệu, chi phí tiền lương, ...). Điều này cũng đồng nghĩa với việc bộ đơn giá XDCB ban hành theo QĐ số 41/2006/QĐ-UBND, 42/2006/QĐ-UBND và 43/2006/QĐ-UBND ngày 06/07/2006 và sau này được công bố theo công văn số 1119/SXD-KTKH ngày 24/12/2007 sẽ không còn phù hợp khi áp dụng để lập dự toán theo phương pháp lập dự toán bù chênh lệch vật liệu và tổng hợp vật tư áp giá vật liệu từ thời điểm tháng 10/2010 trở đi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Để hỗ trợ các đơn vị lập dự toán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, công ty chúng tôi đã cập nhật dữ liệu bảng giá ca máy theo CV 842 vào 01 file dữ liệu khác với tên gọi Lâm đồng (2010). Việc tổ chức dữ liệu thành 02 bộ đơn giá sẽ giúp khách hàng lập dự toán với bộ đơn giá cũ và theo CV 842 mà không sợ bị ảnh hưởng hay làm mất dữ liệu đã lập trước đó. Nếu không muốn lập dự toán theo CV 841 và 842 thì có thể chuyển về lại dữ liệu cũ, cũng như có thể chuyển từ cách lập dự toán cũ sang lập theo CV số 841 và 842.
 
Để tránh nhầm lẫn giữa 2 bộ đơn giá (Lâm đồng ban hành năm 2006 và Lâm đồng (2010), bắt đầu từ tháng 11/2010, công ty chúng tôi chỉ hỗ trợ nhập dữ liệu thông báo giá hàng tháng cho bộ đơn giá Lâm đồng (2010).
 
Nếu Quý khách chưa tiến hành cập nhật phiên bản mới (từ phiên bản 6.8.0 trở về sau mới hỗ trợ bộ đơn giá Lâm Đồng 2010), khi nạp thông báo giá tháng 11/2010 khu vực tỉnh Lâm đồng, Quý khách sẽ nhận được thông báo như trên.

Lưu ý: Thông báo lỗi không tìm thấy tập tin ..\Dongia\Lamdong\2010\7677782007.dat cũng sẽ xuất hiện nếu Quý khách mở tập tin hạng mục công trình (.dat) tuy nhiên máy tính đang sử dụng phần mềm lập dự toán - dự thầu ADTPro của Quý khách chưa tồn tại tập tin đơn giá Lâm đồng (2010).
 
Hướng dẫn tải đơn giá Lâm đồng (2010):
- Vào menu Giúp đỡ chọn chức năng Kiểm tra phiên bản mới để tải về phiên bản mới nhất đang có trên hệ thống máy chủ của công ty Quyết Toàn.
- Vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá các tỉnh/thành phố, tại mục tìm kiếm nhập vào nội dung lâm đồng, ADTPro sẽ hiển thị bộ đơn giá Lâm đồng theo QĐ số 43/2006/QĐ-UBND (có nền màu vàng do đã tồn tại trên hệ thống) và Lâm đồng (2010) theo CV số 841 và 842 (có nền màu trắng nếu chưa tồn tại). Nhấn chuột vào biểu tượng tải về (download) hoặc nhấn chuột phải chọn tải đơn giá tỉnh/thành phố.    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9705119 | Online: 1774