Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để bổ sung lương tối thiểu theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP
Bổ sung lương tối thiểu vùng theo theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP để xác định chi phí nhân công, chênh lệch nhân công lái máy.
Hỏi: Làm cách nào bổ sung lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP vào phần mềm ADTPro?
 
Trả lời: Để bổ sung mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP vào phần mềm ADTPro, phục vụ cho việc tính lương nhân công xây dựng và lương nhân công lái máy , Quý khách thực hiện theo hướng dẫn sau đây:
 
- Bước 1: Vào menu Thông tin hệ thống, chọn Nhân công xây dựng, chọn Lương tối thiểu, phụ cấp.
- Bước 2: Cập nhật các mức lương tối thiểu theo vùng (vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV), lương tối thiểu chung, phụ cấp theo lương tối thiểu, phụ cấp theo lương cơ bản và số ngày làm việc trong tháng.

Lưu ý: Với ADTPro phiên bản 8.0 trở đi, Quý khách chỉ cần nhập mức lương tối thiểu, các hệ số khác sẽ được ADTPro cập nhật tự động.
 
Hình sau đây minh họa việc bổ sung mức lương tối thiểu vùng mới và áp dụng để tính lương nhân công xây dựng công trình
 

Hình 1: Thêm mới mức lương vùng IV theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP
 

Hình 2: Danh sách các mức lương tối thiểu theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP
 

Hình 3: Áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP để tính lương nhân công xây dựng

 
   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9705181 | Online: 1836