Câu hỏi thường gặp

Phụ cấp không ổn định sản xuất
Có địa phương ban hành phụ cấp không ổn định sản xuất nhưng cũng có địa phương không ban hành phụ cấp không ổn định sản xuất. Vậy căn cứ vào cơ sở nào để xác định phụ cấp không ổn định sản xuất.
Hỏi: Hạng mục công trình của tôi đang lập dự toán sử dụng bộ đơn giá BCVT (18/2007/QĐ-BBCVT) và bộ đơn giá XDCB của TPHCM (104/2006/QĐ-UBND). Chi phí nhân công bộ đơn giá BCVT có tính phụ cấp không ổn định sản xuất là 10% tính theo lương cơ bản, trong khi bộ đơn giá 104/2006/QĐ-UBND của TPHCM lại không tính phụ cấp không ổn định sản xuất. Xin hỏi căn cứ nào để tính phụ cấp không ổn định sản xuất?
 
Trả lời: Trước năm 2005, cơ sở pháp lý để tính phụ cấp không ổn định sản xuất (10% hoặc 15%) căn cứ theo thông tư số 03/2002/TT-BLĐTBXH ngày 09/01/2002 của Bộ Lao động, Thương bình và Xã Hội. Tại Thông tư số 03/2002/TT-BLĐTBXH, quy định các khoản phụ cấp lương (Mục III.3) như sau:
a. Phụ cấp khu vực;
b. Phụ cấp lưu động;
c. Hệ số không ổn định sản xuất;
 
Tuy nhiên, Thông tư số 03/2002/TT-BLĐTBXH đã được thay thế bằng thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 05/01/2005, như vậy tất cả quy định liên quan đến thông tư 03/2002/TT-BLĐTBXH sẽ không còn hiệu lực.
 
Cùng thời điểm ban hành Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH thay thế cho Thông tư số 03/2002/TT-BLĐTBXH, Bộ LĐTBXH cũng ban hành các Thông tư tính phụ cấp lưu động (05/2005/TT-BLĐTBXH); Phụ cấp khu vực (11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT) và không thấy có Thông tư nào quy định phụ cấp không ổn định sản xuất. Như vậy với việc ban hành Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH, phụ cấp không ổn định sản xuất sẽ không còn cơ sở pháp lý để thực hiện (trừ trường hợp các công trình trọng điểm có văn bản quy định của Bộ LĐTBXH).
 
Bộ đơn giá XDCB của TPHCM, Hà Nội, Đắk Nông, Bình Dương, Đồng Tháp và Tiền Giang,... không tính phụ cấp không ổn định sản xuất, còn lại nhiều tỉnh/thành phố đều đã tính phụ cấp không ổn định sản xuất.
 
Một số tỉnh/thành phố khi ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản trong năm 2006 và 2007 đã tính luôn phụ cấp không ổn định sản xuất là 10% thì nay đã điều chỉnh bằng cách ban hành hệ số điều chỉnh chi phí nhân công không tính 10% phụ cấp không ổn định sản xuất. Có thể kiểm tra bằng cách lấy Ltt mới/Ltt cũ sẽ cho kết quả khác với hệ số điều chỉnh hệ số nhân công do các tỉnh vừa công bố (ví dụ như Hà Tĩnh, Vũng Tàu, ...).

Lưu ý: Bộ đơn giá xây dựng công trình do các địa phương đã ban hành năm 2011, 2012 và 2013, chi phí nhân công không tính phụ cấp không ổn định sản xuất.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10626879 | Online: 376