Tin tức & sự kiện

1. Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang
Tập hợp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Cập nhật đến ngày 10/03/2015.

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?


Cập nhật đến ngày 10/03/2015
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2015
1 Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01/2015 trên địa bàn tỉnh An Giang 112/CBLS/XD-TC 27/01/2015
2 Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02/2015 trên địa bàn tỉnh An Giang 240/CBLS/XD-TC 13/02/2015
2014
1 Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01/2014 trên địa bàn tỉnh An Giang 144/CBLS/XD-TC 17/01/2014
2 Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02/2014 trên địa bàn tỉnh An Giang 286/CBLS/XD-TC 11/02/2014
3 Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 03/2014 trên địa bàn tỉnh An Giang 496/CBLS/XD-TC 17/03/2014
4 Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 04/2014 trên địa bàn tỉnh An Giang 794/CBLS/XD-TC 29/04/2014
5 Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 05/2014 trên địa bàn tỉnh An Giang 867/CBLS/XD-TC 13/05/2014
6 Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 06/2014 trên địa bàn tỉnh An Giang 1104/CBLS/XD-TC 12/06/2014
7 Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 07/2014 trên địa bàn tỉnh An Giang 1321/CBLS/XD-TC 14/07/2014
8 Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 08/2014 trên địa bàn tỉnh An Giang 1630/CBLS/XD-TC 29/08/2014
9 Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 09/2014 trên địa bàn tỉnh An Giang 1730/CBLS/XD-TC 18/09/2014
Đính chính giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 09/2014 trên địa bàn tỉnh An Giang 1740/CBLS/XD-TC 22/09/2014
10 Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10/2014 trên địa bàn tỉnh An Giang 1918/CBLS/XD-TC 17/10/2014
11 Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11/2014 trên địa bàn tỉnh An Giang 2266/CBLS/XD-TC 26/11/2014
12 Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12/2014 trên địa bàn tỉnh An Giang 2411/CBLS/XD-TC 19/12/2014


Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh An Giang

    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11923316 | Online: 3176