Giới thiệu

Phần mềm Dự thầu ADTPro

Phần mềm dự thầu - Phần mềm đấu thầu - Phần mềm lập dự thầuPhần mềm dự thầu ADTPro là phần mềm phục vụ chuyên ngành xây dựng. Phần mềm chạy độc lập, với đầy đủ tính năng, tiện ích phục vụ công tác lập hồ sơ dự thầu được phát triển bởi Công ty Quyết Toàn. Phần mềm đấu thầu ADTPro hoạt động tốt trên hệ điều hành mới nhất Windows 8.1 (32/64 bit) và máy tính bảng Surface của hãng Microsoft, phần mềm lập hồ sơ dự thầu ADTPro cũng thường xuyên được cập nhật và nâng cấp phiên bản mới.
 
Phần mềm lập hồ sơ dự thầu ADTPro phiên bản 9.0 được thiết kế với giao diện trực quan và sinh động, thao tác mở các chức năng tương tự như bật các sheet khi sử dụng phần mềm Excel của hãng Microsoft. Phần mềm lập dự thầu ADTPro được thiết kế thành từng mô đun độc lập nhưng đồng thời cũng có thể trao đổi dữ liệu giữa mô đun Dự toán và Dự thầu. Phần mềm đấu thầu ADTPro được thiết kế với tiêu chí đơn giản, dễ sử dụng, tính đúng và chính xác.

1 khóa cứng sử dụng chung cho cả lập dự toán, lập hồ sơ dự thầu
Phần mềm dự thầu - Phần mềm đấu thầu - Phần mềm lập dự thầu
Phần mềm lập hồ sơ dự thầu ADTPro thiết kế dữ liệu lập dự toán và dữ liệu lập dự thầu tách biệt nhau. Có thể hình dung việc lưu trữ dữ liệu lập dự toán và lập dự thầu như lưu trữ hai hồ nước riêng biệt nhưng có thể trao đổi nước thông qua van chặn hai chiều.

Tất cả thao tác làm thay đổi dữ liệu phân tích vật tư, tổng hợp vật tư, nhân công, máy thi công khi lập hồ sơ dự toán không ảnh hưởng đến dữ liệu lập hồ sơ dự thầu và ngược lại. Sau khi hoàn thành công tác lập hồ sơ dự toán có thể chọn chức năng “Lấy toàn bộ dữ liệu Dự toán cho Dự thầu” để chuyển toàn bộ dữ liệu lập dự toán sang lập dự thầu. Dữ liệu lập dự thầu sau khi được lấy từ hồ sơ lập dự toán, có thể thay đổi, chỉnh sửa mà không làm ảnh hưởng đến kết quả lập dự toán trước đó.

 

Báo giá thi công nhà dân, lập đơn giá đấu thầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Ngoài việc sử dụng phần mềm đấu thầu ADTPro để lập hồ sơ dự thầu, tham gia đấu thầu các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Phần mềm lập hồ sơ dự thầu ADTPro còn đáp ứng yêu cầu báo giá thi công nhà dân, các công trình xây dựng biệt thự,công trình xây dựng có nguồn vốn tư nhân với bảng báo giá gồm ba thành phần: đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy thi công.

Phần mềm lập hồ sơ dự thầu ADTPro cung cấp sẵn các mẫu dự thầu 9A theo Thông tư số 01/2010/TT-BKHĐT. Nếu hồ sơ mời thầu theo mẫu 9B (Đơn giá dự thầu gồm 3 thành phần Vật liệu, nhân công và máy thi công), có thể chọn mẫu dự thầu 9B chỉ bằng một thao tác chuột. Nếu lập dự thầu công trình Thủy lợi, chi phí chung sẽ tính theo chi phí nhân công cho các công tác đào thủ công. Ngoài ra, phần mềm lập hồ sơ dự thầu ADTPro còn hỗ trợ mẫu dự thầu đơn giá Khảo sát,...
 
Đơn giá đấu thầu là bí mật
Tại các đơn vị thi công, xây lắp có quy mô lớn, người sử dụng phần mềm để lập đơn giá hồ sơ dự thầu sẽ không thể biết được giá dự thầu cuối cùng, chỉ có BGĐ hoặc người được ủy quyền mới là người quyết định đơn giá dự thầu chính thức.

Phần mềm lập hồ sơ dự thầu ADTPro kết xuất hồ sơ dự thầu sang tập tin excel với đầy đủ thông tin như bảng khối lượng dự thầu, bảng giá vật liệu, giá nhân công, giá máy thi công và bảng phân tích đơn giá dự thầu. Đặc biệt, phần mềm lập dự thầu ADTPro có chức năng kết xuất tất cả hệ số nhân công, máy thi công cũng như hệ số định mức chi phí xây dựng sang excel.

Sau khi ban giao tập tin excel dự thầu cho người có trách nhiệm, người này sẽ thực hiện việc điều chỉnh giá vật liệu, giá nhân công và giá máy thi công (nếu có), cũng như thay đổi hệ số nhân công, hệ số máy thi công, các hệ số định mức chi phí. Tất cả những thay đổi này sẽ làm cho đơn giá dự thầu tự động thay đổi theo.

Ngoài ra, chức năng giảm giá dự thầu vào phút cuối, chỉ cần điền % giảm giá sẽ có ngay kết quả giảm giá dự thầu đồng đều trên từng đơn giá dự thầu.

Nhiều phương án giá khác nhau
Từ cùng một dữ liệu được nhập vào phần mềm dự thầu, người sử dụng có thể lựa chọn nhiều phương án giá khác nhau, mẫu trình bày đơn giá dự thầu khác nhau, có thể chọn mẫu phân tích đơn giá dọc hoặc mẫu phân tích đơn giá ngang thông qua công cụ thiết lập đơn giá dự thầu.
 
Thiết lập hệ số 1 lần, tự động áp hệ số nhân công, máy thi công tương ứng với từng bộ đơn giá
Phần mềm đấu thầu - Phần mềm dự thầu - Phần mềm lập dự thầuPhần mềm lập hồ sơ dự thầu ADTPro hỗ trợ lập nhiều hạng mục trong một công trình. Trong một hạng mục công trình có thể sử dụng đồng thời nhiều loại công tác (Xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, cây xanh, chiếu sáng,....). Mỗi loại công tác được điều chỉnh bằng hệ số nhân công khác nhau trong cùng một hạng mục công trình.
 
ADTPro là phần mềm lập dự thầu duy nhất cung cấp chức năng lập công thức dự thầu linh động, bằng cách cho phép người sử dụng có thể tạo lập, thay đổi các khoản mục chi phí khi xây dựng đơn giá dự thầu. Cho phép thiết lập nhiều hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, có thể thiết lập NC = B1*5.714 nếu là công tác xây dựng, NC = B1*13.127 nếu là công tác sửa chữa và máy thi công M = C1*1.82 nếu là công tác xây dựng và M = C1*2.513 nếu là công tác sửa chữa trong cùng một hạng mục công trình. Người sử dụng chỉ cần thiết lập hệ số một lần, bảng phân tích đơn giá dự thầu sẽ tự động thiết lập hệ số tương ứng với từng loại đơn giá đã thiết lập.
 
Thuận lợi khi thanh quyết toán với kho bạc nhà nước

Bạn đã bao giờ gặp tình huống khi mang hồ sơ thanh toán với kho bạc nhà nước, cán bộ thanh toán lấy máy tính Casio làm phép tính kiểm tra lấy khối lượng x đơn giá và kết quả là thành tiền đã in trong bộ hồ sơ không giống kết quả tính toán của cán bộ kho bạc nhà nước.

Hiện tượng, hiển thị số hoặc in hồ sơ một đằng, kết quả tính toán một nẻo thường xảy ra với những tập tin excel không sử dụng hàm làm tròn (hàm Round). Phần mềm lập dự thầu ADTPro cho phép định nghĩa số lẻ thập phân khối lượng, định mức hao phí,...Kết quả hiển thị hay tính toán hoàn toàn tương ứng với số lẻ thập phân do người sử dụng định nghĩa. Kết quả tính toán đơn giá dự thầu của phần mềm lập dự thầu ADTPro không bao giờ tồn tại tình trạng hiển thị số một đằng, tính toán một nẻo. Vì vậy, sau trúng thầu và thi công, các đơn vị thi công không bao giờ gặp các lỗi số học trong hồ sơ thanh quyết toán.

Tính giá vật liệu đến chân công trình, nhân công theo công bố, máy thi công tính theo TT số 06/2010/TT-BXD

Phần mềm lập dự thầu ADTPro hỗ trợ tính cước vận chuyển ô tô, tính giá vật liệu đến chân công trình. Kiểm soát giá vật liệu trong công trình có nhiều hạng mục, khắc phục tình trạng công trình có nhiều hạng mục nhưng giá vật liệu mỗi hạng mục công trình lại khác nhau (tránh tình trạng hồ sơ dự thầu bị đánh rớt do sử dụng giá vật liệu khác nhau trong cùng một công trình). Cho phép lưu giá giá vật liệu đã tạo lập ở hạng mục công trình này áp giá cho hạng mục công trình khác.
 
Tính lương nhân công theo hệ số lương, lương tối thiểu vùng, lương tối thiểu chung, các khoản mục phụ cấp theo lương tối thiểu, theo lương cơ bản và phụ cấp khu vực (nếu có). Ngoài ra, phần mềm lập dự thầu ADTPro cũng đã cập nhật bảng giá nhân công theo công bố của từng địa phương (có những địa phương đã tiến hành công bố bảng giá nhân công theo từng tháng).
 
Tổng hợp ca máy - thiết bị thi công tính bù chênh lệch nhiên liệu, bù chênh lệch nhân công lái máy. Tính giá ca máy mới bằng giá ca máy gốc theo công bố + bù chênh lệch nhiên liệu + bù nhân công lái máy. Ngoài ra, phần mềm lập dự thầu ADTPro cũng đã cập nhật bảng giá ca máy thi công theo công bố của từng địa phương (có những địa phương đã tiến hành công bố bảng giá ca máy thiết bị thi công theo từng tháng).
 
Ngoài ra, phần mềm đấu thầu ADTPro 9.0 cũng đã cung cấp chức năng tính giá ca máy & thiết bị thi công theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD, tính trực tiếp từ nguyên giá của máy để tính ra chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí khác, cộng với chi phí nhân công thợ máy và chi phí nhiên liệu để tính ra chi phí ca máy thực tế áp dụng cho hạng mục công trình lập dự toán.
 
Kết xuất tiến độ thi công MS Excel, tự động kết xuất đầy đủ tài nguyên khi kết xuất tiến độ thi công MS Project

Phần mềm lập dự thầu ADTPro có chức năng hỗ trợ lập tiến độ thi công bằng cách kết xuất dữ liệu lập tiến độ thi sang MS Project. Khi kết xuất dữ liệu sang MS Project, phần mềm dự thầu ADTPro đã kết xuất đầy đủ thông tin như sau:
- Tài nguyên: tên tài nguyên (vật liệu, nhân công, máy thi công), kiểu tài nguyên là Work hay Material, đơn vị tính, kí hiệu, giá chuẩn hiển thị tại Resource Sheet.
- Tên công tác, thời gian (khối lượng hao phí nhân công lấy từ kết quả phân tích vật tư dự thầu), ngày bắt đầu, ngày kết thúc hiển thị tại Gantt Chart.
- Gán tài nguyên: đây cũng là công việc chiếm nhiều thời gian nhất nếu phải gán bằng thủ công. ADTPro sử dụng kết quả phân tích vật tư để gán tài nguyên cho từng công tác cũng như khối lượng hao phí tương ứng cho từng công tác (xem AssignResources)

Phần mềm dự thầu ADTPro cung cấp các tiện ích sau
- Lấy toàn bộ dữ liệu lập dự toán sang lập dự thầu.
- Chuyển đổi phân tích nhân công từ nhóm I sang nhóm II, III và ngược lại.
- Chuyển đổi vữa sử dụng xi măng PC30 sang vữa sử dụng xi măng PC40 bằng một thao tác nhấn chuột.
- Phân tích bê tông thương phẩm sang sử dụng bê tông trộn thủ công.
- Phân tích chi tiết cấp phối bê tông nhựa sử dụng nhựa đường, cát, bột đá, đá dăm,...

Lý Công Đức (Công ty Cơ khí Xây dựng Công trình):
Nhờ có phần mềm dự thầu ADTPro mà công ty của tôi đã làm hồ sơ dự thầu nhanh hơn trước nhiều. Nếu như trước đây công ty không dám nhận những công trình có khối lượng lớn, thì nay hồ sơ dự thầu với bảng phân tích đơn giá lên đến 300 trang mọi thứ đã trở nên đơn giản hơn.

Anh Hùng (Thủ Đức):
Trước phần mềm đấu thầu ADTPro cũng đã có phần mềm lập bảng đơn giá dự thầu ba thành phần. Tuy nhiên, kết xuất excel lại không có chức năng thay đổi giá tự động như phần mềm dự toán ADTPro. Chỉ đến khi sử dụng phần mềm ADTPro thì bảng đơn giá dự thấu (bảng báo giá thi công) 3 thành phần VL, NC, MAY mới phát huy hiệu quả khi tùy ý chỉnh sửa.

Anh Nam (Lâm đồng):
Giám đốc công ty tôi đã rất hài lòng với đơn giá thầu hoàn toàn bí mật.

Anh Hiệp (Bình Dương):
Chức năng giảm giá dự thầu 2-3% quá tuyệt vời. Chỉ mất chưa tới 5 giây cho thao tác giảm giá đều 3% cho từng công tác.

Bảng báo giá phần mềm dự thầuBài viết có liên quan:
- Giới thiệu phần mềm lập dự toán ADTPro
Visited: 11804957 | Online: 573