Tin tức & sự kiện

Tin tức - sự kiện

Phần mềm dự toán thế hệ mới ADTExcel phiên bản 2022

Phần mềm dự toán thế hệ mới ADTExcel có giao diện giống Microsoft Excel, quen thuộc, thân thiện với người dùng. Có thể tùy chọn giao diện theo sở thích người dùng như: Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016, Mac Office, Tablet Office, OfficeUniversal và lựa chọn màu sắc giao diện.

Hệ thống menu Ribbon hiện đại, menu cảm ngữ cảnh.
Hơn 400 hàm tương thích với Excel như SUM, SUMIF, PRODUCT, TEXT, ROUND, ...

15/11/2022

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phiên bản 12.1.01 - Áp dụng định mức Thông tư số 12/2021/TT-BXD

Ngày 10/10/2021, phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 12.1.01, cập nhật dữ liệu định mức ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD.
Tính lương nhân công xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư số 13/2021/TT-BXD.
Tính giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư số 13/2021/TT-BXD.

11/10/2021

0 phản hồi

Xem chi tiết

Tin địa phương

Công bố đơn giá xây dựng công trình khu vực tỉnh Lâm Đồng (năm 2023)

Đơn giá xây dựng công trình khu vực tỉnh Lâm Đồng công bố kèm theo QĐ số 1614/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Đây là bộ đơn giá xây dựng công trình được xác định trên cơ sở áp dụng định mức xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

08/09/2023

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (năm 2023)

Đơn giá xây dựng công trình khu vực Thành phố Hồ Chí Minh công bố kèm theo QĐ số 2966/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bộ đơn giá xây dựng công trình được xác định trên cơ sở áp dụng định mức xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

16/08/2023

0 phản hồi

Xem chi tiết

Tin chuyên ngành

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Theo quy định tại thông tư này bảng tính lương nhân công sẽ đơn giản hơn, mức lương đầu vào để tính đã bao gồm các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp không ổn định sản xuất, phụ cấp khu vực (không cần nhớ Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng, lương tối thiểu chung và Thông tư quy định các khoản phụ cấp như trước).

25/03/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11923551 | Online: 3411