Tin tức & sự kiện

Tin tức - sự kiện

Thông báo phát hành phần mềm dự toán thế hệ mới ADTExcel

Ngày 04/11/2020 công ty Quyết Toàn đã chính thức phát hành phần mềm dự toán mới ADTExcel.

Phần mềm dự toán thế hệ mới ADTExcel có giao diện và cách sử dụng giống Excel đến 99% với khả năng chạy hoàn toàn toàn độc lập không phụ thuộc vào Excel của hãng Microsoft.
Quý khách hàng đang sử dụng ADTPro 10 còn thời gian bảo hành/bảo trì sẽ được chuyển đổi sang phần mềm dự toán thế hệ mới hoàn toàn miễn phí.

04/11/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo phát hành phần mềm dự toán mới ADTExcel phiên bản Beta

Ngày 24/09/2020 công ty Quyết Toàn đã phát hành phần mềm dự toán mới ADTExcel phiên bản Beta.

Phiên bản Beta sẽ được gởi đến một số đơn vị đang sử dụng khóa cứng ADTPro để chạy thử nghiệm, phát hiện lỗi và góp ý hoàn thiện trước khi phát hành phiên bản thương mại.

09/10/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết

Tin địa phương

Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

Ngày 14/07/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đơn giá năm 2020) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình (QĐ số 1901/QĐ-UBND); 2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình (QĐ số 1902/QĐ-UBND); 3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình (QĐ số 1903/QĐ-UBND); 4. Đơn giá lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (QĐ số 1904/QĐ-UBND); 5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (QĐ số 1905/QĐ-UBND); 6. Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (QĐ số 1906/QĐ-UBND)..

Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/07/2020.

25/07/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018

Ngày 23/01/2018, UBND tỉnh Ninh Thuận đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (đơn giá năm 2018) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 10/2018QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 09/2018/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 14/2018/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát QĐ số 13/2018/QĐ-UBND).

10/03/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết

Tin chuyên ngành

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Theo quy định tại thông tư này bảng tính lương nhân công sẽ đơn giản hơn, mức lương đầu vào để tính đã bao gồm các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp không ổn định sản xuất, phụ cấp khu vực (không cần nhớ Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng, lương tối thiểu chung và Thông tư quy định các khoản phụ cấp như trước).

25/03/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 10492947 | Online: 7659