Tin tức & sự kiện

Công bố đơn giá xây dựng công trình khu vực tỉnh Lâm Đồng (năm 2023)
Đơn giá xây dựng công trình khu vực tỉnh Lâm Đồng công bố kèm theo QĐ số 1614/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Đây là bộ đơn giá xây dựng công trình được xác định trên cơ sở áp dụng định mức xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Ngày 18/8/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định số 1614/QĐ-UBND về công bố đơn giá Xây dựng công trình và Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, bao gồm:
1. Đơn giá Xây dựng công trình.
2. Đơn giá Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình. 
 
Đơn giá xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND được xác định trên cơ sở áp dụng định mức xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Giá vật liệu Chi phí vật liệu trong bộ đơn giá xác định theo công bố giá số 1608/CBG-SXD ngày 10/7/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và báo giá của một số đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng và giá thị trường phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tại thời điểm lập đơn giá (mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến chân công trình).

Chi phí nhân công Đơn giá nhân công xây dựng sử dụng để tính toán trong đơn giá được xác định trên cơ sở đơn giá nhân công xây dựng Vùng II (thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc) công bố theo Quyết định số 06/QĐ-SXD ngày 12/01/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng và Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

Chi phí máy thi công Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng dùng để tính toán trong đơn giá được áp dụng cho Vùng II (thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc) công bố theo Quyết định số 07/QĐ-SXD ngày 12/01/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng. 
+ Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy được xác định trên cơ sở đơn giá nhân công xây dựng Vùng II (thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc) công bố theo Quyết định số 06/QĐ-SXD ngày 12/01/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.
+ Giá nhiên liệu xăng dầu theo thông cáo báo chí của Petrolimex ngày 21/7/2023.
 
Tải đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lâm Đồng công bố kèm theo QĐ số 1614/QĐ-UBND
1. Đơn giá Xây dựng công trình
2. Đơn giá Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình
  Hoặc Link tải bộ đơn giá do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng công khai
Tập tin đơn giá đã được làm giảm dung lượng trên cơ sở bản gốc do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng công khai
 

Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng
   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11923246 | Online: 3106