Tin tức & sự kiện

Công bố Định mức dự toán công tác xây gạch ống (8x8x18)cm cho 1m2 xây tường đơn có chiều dày 8 (cm) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 20/01/2017, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 158/QĐ-UBND v/v công bố Định mức dự toán công tác xây gạch ống (8x8x18) cm cho 1m2 xây tường đơn có chiều dày 8 (cm) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/01/2017.
Ngày 20/01/2017, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành QĐ số 158/QĐ-UBND v/v công bố Định mức dự toán công tác xây gạch ống (8x8x18)cm cho 1m2 xây tường đơn có chiều dày 8 (cm) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/01/2017.

Download tập tin đính kèm:
158/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 định mức xây gạch ống 8x8x18   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11406570 | Online: 410