Download

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán của 63 tỉnh/thành phố theo Nghị định số 103/2012-NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ
Tổng hợp văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo Nghị định số 103/2012-NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ. Cập nhật lần cuối 31/12/2014

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?

Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc ở doanh nghiêp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động áp dụng từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2013.

Cập nhật lần cuối: 02/04/2014
Mục lục: A | B | C | D |
STT Tỉnh/TP Nội dung
0 Bộ Xây dựng Công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/04/2013 Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP
1 An Giang Văn bản số 1892/UBND-ĐXD ngày 28/12/2012 v/v chưa điều chỉnh hệ số chi phí nhân công và máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn An Giang
2 Bà Rịa - Vũng Tàu CV số 6621/UBND-VP ngày 24/09/2013 v/v điều chính chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3 Bắc Kạn Công văn số 1005/UBND-XDCB ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn v/v công bố điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo VB số 551/BXD-VKT ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng
4 Bắc Giang Công văn số 1090/SXD-KTVLXD ngày 01/11/2013 v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP
5 Bạc Liêu Sử dụng bảng giá nhân công xây dựng theo công bố (công bố LTT theo NĐ 103/2012/NĐ-CP); bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo công bố (công bố LTT theo NĐ 103/2012/NĐ-CP) để lập dự toán đơn giá xây dựng công trình.
Xem Bảng giá nhân công theo công bố tại đây; Xem Bảng giá ca máy & thiết bị thi công theo công bố tại đây
6 Bắc Ninh 1. Văn bản số 03/HD-SXD ngày 21/01/2013 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
2. Văn bản số 05/HD-SXD ngày 06/05/2013 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
3. Công văn số 17/HD-SXD ngày 31/12/2013 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
7 Bến Tre 1. Công văn số 904/UBND-TCĐT ngày 05/03/2013 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2013
2. Công văn số 2689/UBND-TCĐT ngày 14/06/2013 v/v điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới (Thu hồi CV số 904/UBND-TCĐT)
8 Bình Định Công văn số 125/UBND-KTN ngày 15/01/2013 v/v áp dụng hệ số nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
9 Bình Dương 1304/UBND-KTTH ngày 17/05/2013 v/v điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
10 Bình Phước Công văn số 3683/UBND-KTN ngày 08/11/2013 v/v không điều chỉnh chi phí nhân công theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ
11 Bình Thuận Công văn số 2943/UBND-ĐTQH ngày 26/07/2013 v/v thực hiện hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do điều chỉnh mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ
12 Cà Mau 1. Công văn 4222/UBND-XD ngày 21/08/2013 v/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công trên địa bàn tỉnh Cà Mau
2. Công văn số 658/SXD-KTXD ngày 08/08/2013
3. Công văn số 738/SXD-KTXD ngày 04/09/2013 v/v thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công theo văn bản số 4222/UBND-XD ngày 21/08/2013 của UBND tỉnh Cà Mau
Xem đơn giá xây dựng công trình công bố theo QĐ số 233/QĐ-SXD, 234/QĐ-SXD tại đây.
13 Cần Thơ Sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành theo CV số 30/SXD-KTXD ngày 11/01/2012 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ (không cần điều chỉnh dự toán)
14 Cao Bằng  
15 Đà Nẵng Công văn số 11/TB-UBND ngày 15/01/2013 Thông báo v/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
16 Đắk Nông Công văn số 183/SXD-KT ngày 07/03/2013 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ
17 Đắk Lắk Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 10/04/2013 v/v điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
18 Điện Biên 1. Công văn số 146/SXD-HD ngày 19/03/2013 Hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên
2. Công văn số 293/SXD-HD ngày 14/05/2013 Hướng dẫn v/v Áp dụng mức lương tối thiểu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên
3. Công văn số 307/SXD-KTXDTH ngày 17/05/2013 Thông báo tạm dừng thực hiện văn bản số 293/SXD-HD ngày 14/05/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
4. Công văn số 345/SXD-KTXD ngày 30/05/2013 Hướng dẫn phương pháp tính chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy định tại Thông tư 04/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng
19 Đồng Nai Công văn số 225/HD-SXD ngày 31/01/2013 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
20 Đồng Tháp 1. Công văn số 95/UBND-KTN ngày 05/03/2013 v/v điều chỉnh chi phí nhân công ngành xây dựng năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2. Không cần sử dụng hệ số điều chỉnh nếu sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình công bố theo QĐ số 323/QĐ-UBND.HC; 322/QĐ-UBND.HC; 321/QĐ-UBND.HC; 324/QĐ-UBND.HC ngày 04/04/2013
21 Gia Lai Công văn số 520/SXD-QLHĐXD ngày 01/10/2013 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 01/10/2013
22 Hà Giang
23 Hà Nam Công văn số 901/SXD-GĐ ngày 05/08/2013 Hướng dẫn lập điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
24 Hà Nội  
25 Hà Tĩnh Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 v/v công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
26 Hải Dương Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 31/07/2013 v/v điều chỉnh dự toán và giá hợp đồng xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương
27 Hải Phòng Công văn số 07/SXD-KTXD ngày 10/01/2013 Hướng dẫn v/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ (Áp dụng từ ngày 01/01/2013)
28 Hậu Giang Công văn số 1084/SXD-KTXD ngày 30/10/2013 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
29 Hồ Chí Minh Chưa có văn bản điều chỉnh dự toán theo NĐ số 103/2012/NĐ-CP. Xem văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP tại đây
30 Hòa Bình Công văn số 1261/UBND-CNXD ngày 25/10/2013 v/v điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
31 Hưng Yên Công văn số 1577/HD-UBND ngày 19/09/2013 hướng dẫn v/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2013 theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của chính phủ
32 Khánh Hòa Chưa điều chỉnh chi phí nhân công theo NĐ số 103/2012/NĐ-CP
33 Kiên Giang 1. Công văn số 298/SXD-XDCB ngày 25/04/2013 v/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP
2. Công văn số 1495/VP-KTCN ngày 06/05/2013 v/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP
34 Kon Tum Công văn số 1140/UBND-KTN ngày 06/05/2013 v/v điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ
35 Lai Châu  
36 Lâm Đồng 1. Công văn số 315/SXD-KTXD ngày 25/04/2013 công bố đính chính giá nhân công, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng phố biến (sử dụng để lập dự toán đơn giá xây dựng công trình)
2. Công văn số 316/SXD-KTXD ngày 25/04/2013 Thông báo đính chính các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (sử dụng bộ đơn giá lập dự toán, chi phí máy phải tính theo CV số 315/SXD-KTXD)
Chưa có văn bản điều chỉnh dự toán theo NĐ số 103/2012/NĐ-CP
37 Lạng sơn Công văn số 722/SXD-KTKH&VLXD ngày 03/11/2014 hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại 103/2012/NĐ-CP
38 Lào Cai Công văn số 02/HD-SXD ngày 16/07/2013 v/v Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công đơn giá dự toán các công trình xây dựng theo mức lương cơ sở
39 Long An Công văn số 2124/UBND-KT ngày 20/06/2013 v/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/04/2013 của Bộ Xây dựng. Xem công văn số 141/SXD-HĐ ngày 06/02/2012 tại đây
40 Nam Định Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 16/08/2013 v/v công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013
41 Nghệ An Công văn số 273/SXD-KTKH ngày 05/03/2013 v/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới từ 01/01/2013
42 Ninh Bình  
43 Ninh Thuận Quyết định số 01/2013/QĐ-HĐND ngày 18/01/2013 v/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
44 Phú Thọ Công văn số 1812/UBND-KT6 ngày 24/05/2013 v/v thực hiện mức lương tối thiểu vùng trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh
45 Phú Yên Công văn số 07/TB-SXD ngày 27/02/2013 Thông báo v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên
46 Quảng Bình Công văn số 438/UBND-XDCB ngày 03/05/2013 v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012/NĐ-CP của Chính phủ
47 Quảng Nam Công văn số 2086/UBND-KTN ngày 11/06/2013 v/v hướng dẫn, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2013 theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP
48 Quảng Ngãi Công văn số 630/SXD-KTKHXD&HT ngày 04/06/2013 v/v điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP
49 Quảng Ninh Công văn số 544/SXD-KTXD ngày 28/03/2014 v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/04/2014
50 Quảng Trị Công văn số 150/SXD-XDCB ngày 16/04/2013 v/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013
51 Sóc Trăng Công văn số 868/SXD-CSXD ngày 04/09/2013 v/v áp dụng b6o5 đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sóc Trăng
52 Sơn La  
53 Tây Ninh Văn bản số 1484/HD-UBND ngày 09/07/2013 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình với mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 14/12/2012 của Chính phủ
Lưu ý: Phải tính giá ca máy theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD kèm theo hồ sơ khi lập dự toán
54 Thái Bình Công văn số 02/SXD-QLKT ngày 04/05/2013 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2013 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
55 Thái Nguyên Công văn số 1081/UBND-QHXD ngày 05/6/2013 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên (chưa có file đính kèm)
56 Thanh Hóa Quyết định số 1235/QD-UBND ngày 16/04/2013 công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013
57 Thừa Thiên – Huế
Công văn số 5761/UBND-XDCB ngày 31/10/2013 v/v hướng dẫn tạm thời về điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh năm 2013
Lưu ý:  đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý  chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013 tính lương tối thiểu theo NĐ số 70/2011/NĐ-CP. Xem chi tiết tại đây
58 Tiền Giang Công văn số 1024/UBND-CN ngày 14/03/2014 v/v hướng dẫn lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (hệ số điều chỉnh nhân công bằng hệ số áp dụng từ 01/10/2011).
Tham khảo công văn số 9428/UBND-CN ngày 12/06/2012 v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011
59 Trà Vinh  
60 Tuyên Quang
61 Vĩnh Long  
62 Vĩnh Phúc Công văn số 3716/UBND-CN1 ngày 09/07/2013 v/v điều chỉnh chi phí nhân công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo NĐ 103/2012/NĐ-CP
63 Yên Bái  
  Tập đoàn điện lực Việt Nam Công văn số 2072/EVN-ĐT ngày 14/06/2013 v/v thực hiện văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/04/2013 của Bộ Xây dựng
Xem văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP tại đây
>> Mời Quý khách ghé thăm và đóng góp ý kiến cho Fanpage của ADTPro   

Ý kiến khách hàng: (7)

Gửi ý kiến

theo Ngị định 103/2014/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng 3 2.400.000 đồng vậy điều chỉnh hệ số nhân công và ca máy theo quyết đinh 279/QĐ-UBND tỉnh khánh hòa như thé nào nhờ anh chị chỉ giúp

công văn tỉnh quảng nam sao không cụ thể nhân công là điểu chỉnh bao nhiêu, hệ số máy là bao nhiêu nhỉ

Sao minh ko xem dc van ban 1005/UBND-XDCB cua tinh Bac Kan nhi?

không biết khi nào Tp.HCM mới có hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo nghị 103.

"Trong khi chờ Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản thực hiện, đề nghị thực hiện theo văn bản hướng dẫn Văn bản 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2012 của Sở Xây dựng."
Trên đây là nội dung câu trả lời gởi vào ngày 05/05/2014 trên website của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, chuyên mục Hỏi đáp.

Xem chi tiết câu trả lời tại đây

Admin - 05/06/2014

Lương mới đã thay đổi rồi, Bộ Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo NĐ 103 vậy mà bên ngành điện lực không có văn bản nào hướng dẫn đã vậy lại tách riêng ra.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý của các Sở ngành, quận huyện đối với sự phù hợp của mức giá nhân công xây dựng thực tế trên thị trường tại địa bàn từ đầu năm đến nay với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ. Nếu chưa phù hợp thì trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ, các Chủ đầu tư đề xuất mức điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình, lý do, cơ sở tính toán, xác định mức điều chỉnh này. Sau khi có ý kiến góp ý của các Sở ngành, quận huyện, Sở Xây dựng sẽ có văn bản tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành văn bản hướng dẫn hướng việc điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công (phần nhân công) để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Nhiều tỉnh đã ban hành hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo 103 rồi, TPHCM đợi hoài vẫn chưa thấy

Visited: 11855001 | Online: 1400